Marzena Śniarowska-Tlatlik - terapia 2007

10-11.03.2007 Terapia Tańcem w konwencji Gestalt - część I
Tożsamość i Metamorfozy