Liliana Owoc-Pierzchała

 
Polska Liliana Owoc-Pierzchała
LO-P

Psychoterapeuta; terapeuta i superwizor terapii tańcem; analityk i diagnostyk ruchu; praktyk edukacji somatycznej. Absolwentka licznych programów szkoleniowych w dziedzinie terapii tańcem, ruchem i ciała, min. 4-letniego szkolenia DMT Training Program-ADTA, 4-letniego szkolenia treningu w zakresie DMP, Authentic Movement i Psychoterapii Pesso-Boyden System® (metoda psychoterapeutyczna, łącząca różne aspekty psychologii rozwojowej, dynamicznej, behawioralnej i humanistycznej), zaawansowanego szkolenia terapii traumy - certyfikat MA AIT® (psycho-neuro-immunologiczna metoda psychoterapeutyczna łącząca psychologię głębi, transpersonalną i energetyczną z psychoterapią psychodynamiczną oraz poznawczo-behawioralną) i szkolenia terapii traumy GBE - Ewy Reich. Posiada doświadczenie kliniczne w terapii tańcem z grupami pacjentów z zespołem Aspergera, schizofrenią, zaburzeniami odżywiania, mukowiscydozą, chorymi onkologicznie, niewidzącymi, seniorami z chorobą Alzheimera, dzieci i dorosłych niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie i głuchoniemych.

Pracuje terapeutycznie pod stałą superwizją dr Danuty Koziełło-Doherty, UK (DMP),
dr Michelle Shapiro, UK (AIT®), Dicka Overly, USA (GBE); vice prezes zarzadu Polskiego Towarzystwa Terapii Traumy AIT. Szkoli terapeutów tańcem (PSCh) i instruktorów tańca terapeutycznego (PICh). Założycielka i dyr. Programu Polski Instytut Choreoterapii, autorka i kierownik szkolenia Taniec Terapeutyczny Program PICh, vice prezes zarządu ds. szkoleń oraz członek zespołu ds. standardów i certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Autorka i kierownik projektów: Międzynarodowy Tydzień Tańca Terapeutycznego (2007-2013), Taniec Dla Zdrowia 2015-2016).

Pedagog i choreograf tańca współczesnego. Posiada wszechstronne wykształcenie w dziedzinie rytmiki, technik tańca i ruchu. Absolwentka m.in. 2-letniego programu nauczycielskiego tańca, form ruchowych, choreografii i symboliki ciała - Institut fur Tanz-und Bewegungsdynamik, Essen; 5-letniego treningu teatru tańca Jinen Butoh Atsushi’ego Takenouchi; 2-letnich studiów LMA; 2-letniego szkolenia edukacji somatycznej w systemie BTP. Autorka somato-kreacyjnego systemu DCP®. Szkoliła tancerzy (AWF-studia podyplomowe), teatrologów (UŁ). Współpracowała w procesach twórczych z reżyserami w Polsce (Polski Teatr Tańca) i Wielkiej Brytanii (Oran Mor). Pracuje z tancerzami, aktorami, muzykami, terapeutami, osobami niepełnosprawnymi w formie Eksperymentalnych Treningów Tańca i Projektowania Twórczego.

Studiowała psychologie, muzykologie, etnologie i antropologie kulturową (UAM). Zainteresowania badawcze: międzykulturowe interdyscyplinarne badania na styku etnochoreologii, etnomedycyny i psychologii kulturowej; międzynarodowa współpraca doświadczalno-badawcza w obszarze edukacji i terapii somato-ruchomych.