Maria Skommer

 
Polska Maria Skommer

m.skommer

Psycholog kliniczny (UAM), psychoterapeuta systemowy (psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych, indywidualna, grupowa, rodzin), certyfikowany terapeuta i superwizor Terapii Tańcem, instruktor 'Improwizacji tańca i symboliki ciała' (Institut für Tanz und Bewegungsdynamik, Essen), biegły sądowy ds. psychologii klinicznej. Pracuje jako wykładowca Akademii Medycznej, Podyplomowego Centrum Kształcenia Medycznego i WSNHiD w Poznaniu, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie (studia podyplomowe) oraz terapeuta Centrum Profilaktyki Uzależnień. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, członek Zarządu Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej SEDNO, delegat do Międzynarodowej Organizacji Balintowskiej, v-ce prezes Zarządu ds. kontaktów naukowych, członek Zespołu ds. standardów i certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT.
Zainteresowania badawcze: psychosomatyka, zastosowanie tańca w psychoterapii.

.Ważniejsze publikacje:
.1. Zaburzenia i choroby psychosomatyczne, współautor: Maia Stanisławska-Kubiak, w: Elementy psychologii
.....ogólnej i klinicznej
, red. Ewa Mojs, Maria Skommer, Bogusław Stelcer, Poznań 2011.

.2. Komentarz do pracy: Wpływ choreoterapii na objawy psychopatologiczne, poczucie satysfakcji z leczenia
.....i poprawę jakości życia u chorych na schizofrenię - wstępne dane
, w: Med. Prakt. Psychiat., Poznań 2009.

.3. Wczesnodziecięce uwarunkowania zachowań zdrowotnych człowieka, w: Czynniki kształtujące zachowania .....zdrowotne człowieka na przestrzeni życia.Teoria i praktyka, red. Grażyna Bartkowiak, Poznań 2008.
.4. Pomoc psychologiczna w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów,współautor: Natalia Spaczyńska,
.....Poznań 2008.
.
5. Application of dance therapy in the treatment of psychosomatic diseases.New trends and social health.
.....WSKiZ,.Poznań 2008.
.6. The effectiveness of balint training courses for medical students, współautor: Barbara Jugowar, Berlin
.....2003.