Ursula Schorn

 
Niemcy Ursula Schorn
 
M.A. DMT, terapeuta Gestalt, 'Halprin Practitioner', wykładowca uniwersytecki. Absolwentka DMT (Lesley College, USA) i Terapii Gestalt (Fritz Perls Institute). Studiowała, a następnie pracowała jako wykładowca w Orff Institut/ Mozarteum w Salzburgu (kierunek: Muzyka i Taniec Elementarny). Kształciła się w Tamalpa Institute (USA), gdzie uzyskała uprawnienia 'Halprin Practitioner'. Muzykę i Pedagogikę tańca studiowała w konserwatoriach i na uniwersytetach USA (New England, Boston, Santa Cruz). Pracowała jako instruktor Sztuk Kreatywnych w Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych oraz jako wykładowca Pedagogiki Mediów w Wyższej Szkole Pedagogiki Społecznej w Berlinie. Od 20-tu lat prowadzi warsztaty i programy kształceniowe w metodzie Life/Art Process. We współpracy z Anną Halprin realizuje seminaria i kursy letnie w Instytucie Esalen (USA). Na co dzień prowadzi prywatną praktykę w zakresie Terapii Tańcem i Gestalt w Berlinie.
Ważniejsze publikacje:
1. Anna Halprin. Tanz ? Prozesse ? Gestalten, U. Schorn/G. Wittmann/R. Land, München 2009.
2. Anna Halprin's Life/Art Process. Ein intermediales Modell im Grenzbereich von Kunst und Therapie,
....w: Tanz Bild Medien. Jahrbuch Tanzforschung, Hrsg. Gabriele Klein, Hamburg 2000.
3. Tanztherapie auf der Basis von Anna Halprins Life-Art-Process, w: "Zeitschrift für Tanztherapie", Köln 2004.
4. Tanz und Gestalt, w: "Tanz Journal", K. Kieser, München 2005.
5. Bewegungs- und tanztherapeutische Methoden in der Sozialarbeit, w: "Soziale Arbeit", Berlin 2007.
6. Tanztherapeutische Arbeit mit HIV-Positiv Frauen, w: "Info 26 der DGT", Pulheim 1994.
7. Der Tanz im Spannungsfeld von Kunst und Therapie, w: "Tanz Aktuell", Berlin 1991.
8. Deutsch-Jüdische Versöhnungsarbeit. Ein tanz- und dramatherapeutischer Zugang, w: "Tanzdrama
....35", nr 2/1996, Köln 1998.

Understand consumer information previous to taking Levitra to treat cheap levitra online men's to make sure you figure out what one can anticipate including likely side effects and even actions that might inhibit the actual drug's helpfulness.

This is why it is actually still advised to be very careful or at least mild viagra pill with taking alcohol and Viagra in unison.

Not necessarily order levitra likely to determine whether these events are generally related with the typically the PDE5 inhibitors, to diseases or medications, to components, so they can the variety of components.