Danuta Koziełło-Doherty

 
Wielka Brytania
Danuta Koziełło-Doherty
.
 
Dr nauk humanistycznych, psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor; kulturoznawca, nauczyciel wychowania fizycznego, tancerz.
Dogłębny trening i doświadczenie w zakresie psychoterapii, w tym: psychoterapii dynamicznej, humanistycznej i psychoterapii ciała zdobyła w Anglii, Danii, Francji, Holandii, Niemczech i USA. Ukończyła m.in. 5-letni trening PBSP - Pesso-Boyden System, ucząc się od Alberta Pesso jego unikalnej metody psychoterapeutycznej, łączącej różne aspekty psychologii rozwojowej, dynamicznej, behawioralnej i humanistycznej; studia Psychoterapii Tańcem (DMP) pod kier. Irene Mendelhall, University of California, Los Angeles; 3-letnie szkolenie Psychoterapii i Analizy Somatycznej - The Bodynamic System, Dania).
W latach 1991-1998 pracowała jako adiunkt i nauczyciel akademicki Wydziału Psychologii UAM oraz Instytutu Psychologii AWF w Poznaniu. W tym samym czasie stworzyła własną metodę psychoterapii tańcem dla dzieci i młodzieży, założyła i prowadziła pierwszy w Polsce Ośrodek Psychoterapii Ciała w Poznaniu. Aktualnie mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii, pracuje jako psycholog kliniczny (Chartered Status of The British Psychological Society, BPS; Principal Clinical Psychologist-NHS), psycholog sportu, psychoterapeuta, trener i superwizor oraz biegły sądowy, ponadto współpracuje z Uniwersytetami w Leeds i Hull. W pracy psychoterapeutycznej inspiruje się szczególnie filozofią i techniką Alberta Pesso. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Ciała (EABP), EMDR Association for England and Ireland, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek honorowy, pedagog, terapeuta, trener i senior superwizor Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii–PTT.
.Ważniejsze publikacje w języku polskim:
.1. Taniec i Psychoterapia, Instytut Historii UAM, Poznań 1999.
.....Pierwsza polska książka, która ukazuje taniec w świetle różnych teorii psychologicznych, wskazując
.....na
rolę jaką odgrywa taniec w procesie wspomagania rozwoju jednostki, w leczeniu zaburzeń osobowości
.....i
chorób psychicznych.
.2. Symbolika ciała w Psychoterapii somatycznej, w: Symbol i Rzeczywistość, Poznań 1996.
.3. Wpływ wybranych rodzajów tańca na obraz własnego ciała, w: Roczniki Naukowe AWF 1996, zeszyt 45.
.4. Osobowościowe różnice pomiędzy tancerzami i nie tancerzami, w: Seria Monograficzna AWF-Poznań,
.....nr 331/1996.
.5. Klasyfikacja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, w: Zaburzenia w procesie socjalizacji dzieci
.....i młodzieży miasta Poznania, Urząd Miasta Poznania, Poznań 1996.
.6. Psychoterapia Tańcem, w: Kultura Fizyczna 1995, nr 7/95.
.7. Kulturowe i psychologiczne aspekty moralności w sporcie, Roczniki Naukowe AWF 1994, zeszyt 43..