Anatomia doświadczalna. Fizjologia praktyczna - II


30-31.10.2010
tytuł: Anatomia doświadczalna. Fizjologia praktyczna - II
pedagog: Mateusz Stańczak
Polska
kwalifikacja: 21 h
anatomia doświadczalna

program:

1. Budowa i fizjologia układu nerwowego, m.in.:
..- nadrzędna, sterująca rola układu nerwowego
..- układ nerwowy centralny i obwodowy 
..- układ nerwowy somatyczny i autonomiczny: sympatyczny, parasympatyczny,
....enteryczny
..- powinowactwo układu nerwowego do skóry - dermatomy
..- segmentarne unerwienie kręgosłupa

2. Układ nerwowy w odniesieniu do narządu ruchu:
..- receptory mięśni i stawów
..- czucie powierzchowne
..- czucie głębokie (propriocepcja)
..- odruchy rdzeniowe
..- odruchy równoważne
..- odruchy postawne

3. Ból

4. Narządy zmysłów:
..- narząd wzroku
..- narząd słuchu
..- udział wzroku, słuchu, czucia powierzchownego i proprioceptywnego
....w utrzymywaniu równowagi ciała
..- narząd węchu
..- narząd smaku

5. Budowa i fizjologia układu sercowo-naczyniowego, m.in.:
..- zarys budowy i czynności serca
..- fizjologia naczyń
..- ciśnienie krwi; długo i krótkookresowa regulacja ciśnienia krwi - odniesienia do
....pracy z ciałem
..- reakcja na wysiłek fizyczny

6. Budowa i fizjologia układu oddechowego, m.in.:
..- ośrodki oddechowe, drogi oddechowe i mechanika oddychania
..- wymiana gazowa w płucach
..- wentylacja, a perfuzja
..- oddychanie komórkowe
..- praca z ciałem i możliwości kształtowania warunków do pracy układu
....oddechowego
..- świadomy oddech jako kanał możliwości sterowania czynnością organizmu

7. Zależności między aktywnością ruchową, a czynnością układu trawiennego.


.

P acts cialis at the time of 36 numerous hours.

Albuterol inhalation is used buy ventolin inhaler to cure or hinder bronchospasm in patients with transformable obstructive airway disorder.

The positive consequence of Cialis generic cialis is possible if a dose involving medication is obtained from thirty minutes to 12 hours prior the particular sex.