Przepływ w Terapii Tańcem. Warsztat technik i metod.


12-13.07.2012

tytuł:
Przepływ w Terapii Tańcem. Warsztat technik i metod:
Continuum Movement, Dance & Movement Improvisation, Creative Dance
pedagog: Beata Marecka-Zehetbauer
Austria
kwalifikacja: 16 h
techniki i metody pracy terapeutycznej
Warsztat skierowany jest do osób zamierzających poszerzyć własny warsztat pracy terapeutycznej oraz do wszystkich pragnących pogłębić osobistą zdolność płynnego ruchu
program: Taniec, improwizacja ruchowa i praca z ciałem, wspomagają procesy uświadamiania i wzmacniania bezpośredniej i głębokiej łączności z własnym ciałem. Ułatwiają  'zadomowienie się' w nim, zaprzyjaźnienie lub pogłębienie tej więzi. Wspierają spontaniczność i autentyczną ekspresję, prowadzącą do stanu harmonii psychofizycznej, swobody i niezależności w wyrażaniu siebie, własnych emocji oraz ulepszonych, bardziej otwartych relacji z innymi.
Jednym z ważniejszych aspektów ruchu jest 'przepływ'. Pełne, świadome doświadczenie własnego ciała w przepływie nie jest możliwe w monotonnym, mechanicznym ćwiczeniu i powtarzaniu układów tanecznych przed lustrem.

W trakcie warsztatu nie będziemy w tańcu naśladować kroków, ani poruszać się według określonych schematów. Poprzez odkrywanie krok po kroku naturalnego, płynnego ruchu, będziemy pogłębiać osobistą zdolność zmysłowego doświadczania poprzez techniki i metody:
Continuum Movement - osadzająca się na organiczności ruchu metoda rozwinięta przez Emilie Conrad. W swobodnym, naturalnym tańcu, w witalnym przepływie ruchu, spiralnie, falująco, w wibrowaniu, kołysaniu i następującej po nich ciszy - możliwe staje się odkrycie na nowo i doświadczenie przygody życia, świadome i radosne doświadczenie siebie, własnego rytmu, własnej witalności i całego bogactwa cielesnych odczuć.
Dance & Movement Improvisation, pedagogika Ruchu Funkcjonalnego.
Zdolność płynnego ruchu możemy rozwinąć i pogłębić poprzez wykorzystanie technik improwizacji, nie zatracając przy tym osobistych korzeni i stylu. Eksperymentowanie z różnorodnymi możliwościami ruchu, konfrontacja z trudnościami bez ucieczki w inną jakość, prowadzić będzie do przekroczenia osobistego zakresu ruchu oraz do jego niezwykłego wzbogacenia. W efekcie stanie się możliwa bardziej swobodna i twórcza ekspresja w ruchu i tańcu.
Creative Dance - metoda oparta o teorię ruchu R.Labana. Taneczny trening z wyobrażeniami, metaforami i obrazami przyrody stanie się cennym źródłem inspiracji w odkrywaniu 'przepływu' jako istotnej jakości ruchu oraz zakończony zostanie stworzeniem krótkiego performance.