Terapia zaburzeń psychosomatycznych. Seminarium


10.07.2012
tytuł:
Terapia zaburzeń psychosomatycznych. Seminarium
pedagog: Maria Skommer Polska
kwalifikacja: 3 h psychologia kliniczna
Zapraszamy osoby pracujące z powyższą problematyką i zainteresowane osoby z zaburzeniami odżywiania
program:
Specyfika zaburzeń odżywiania, mechanizmy ich powstawania i sposoby leczenia.