Terapia zaburzeń psychosomatycznych. Warsztat terapeutyczny


10.07.2012
warsztat:
Terapia Tańcem
Terapia zaburzeń psychosomatycznych. Warsztat terapeutyczny
pedagog: Maria Skommer Polska
kwalifikacja: 3 h
5 h
psychologia kliniczna
terapia tańcem
Warsztat skierowany do osób z zaburzeniami odżywiania bądź osób pracujących z tą problematyką.
program: Sesja teoretyczna
Specyfika zaburzeń odżywiania, mechanizmy ich powstawania i sposoby leczenia.

Sesja praktyczna
Praca terapeutyczna z zaburzonym obrazem ciała oraz odzyskiwaniem własnej niezależności, w podejściu traktującym symptom jako komunikat i szanse zmiany.

Verander niet sobre dosering truck uw medicatie. levitra no prescription

Find answers to common questions cheap levitra linked to Levitra and exactly how it is one of the most productive treatments for the ladies struggling with male impotence who would like to like sex just as before.

Inform your order zithromax online prescriber or possibly health care specialized if your problems do not develop in 2-3 times.