Terapia zaburzeń psychosomatycznych z wykorzystaniem Terapii Tańcem - cz. III Zastosowanie Terapii Tańcem w pracy z wybranymi jednostkami chorobowymi


31.03-01.04.2012
tytuł: Terapia zaburzeń psychosomatycznych z wykorzystaniem Terapii Tańcem - cz. III
Zastosowanie Terapii Tańcem w pracy z wybranymi jednostkami chorobowymi
pedagog: Maria Skommer
.Polska
kwalifikacja: 8 h
8 h
psychologia kliniczna/ psychosomatyka
terapia tańcem
Warsztat spełnia wymogi szkolenia dla Terapeutów i Psychoterapeutów Tańcem.
program:
Proponowany warsztat jest częścią programu, którego celem jest zainteresowanie uczestników możliwościami zastosowania terapii tańcem w radzeniu sobie ze stresem i napięciami.
Cele programu:
zwiększenie świadomości własnego ciała, pokonywanie własnych oporów i ograniczeń w tańcu i ruchu, zdobywanie umiejętności ekspresji własnych emocji, poznawanie repertuaru własnego ruchu i wzbogacanie go poprzez improwizację, redukcja napięć, zwiększenie własnej skuteczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.

I
Część teoretyczna
Wykład zostanie wzbogacony prezentacją dotyczącą wybranych chorób psychosomatycznych.
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia choroby psychosomatyczne to ‘choroby przebiegające albo pod postacią zaburzeń funkcji, albo zmian organicznych dotyczących poszczególnych narządów czy układów, w przebiegu  których czynniki psychiczne odgrywają istotną rolę w występowaniu objawów chorobowych, ich zaostrzeniu i zejściu choroby’.
Do chorób psychosomatycznych zaliczane sa m.in.:
- zaburzenia odżywiania (jadłowstręt psychiczny, otyłość)
- choroba wrzodowa jelit
- niektóre przypadki nadciśnienia tętniczego
- alergie
- atopowe zapalenie skóry
- astma oskrzelowa
- migreny
- zaburzenia snu
- nadczynność tarczycy
- gościec stawowy

II
Część praktyczna
Zastosowanie Terapii Tańcem w aspekcie chorób psychosomatycznych.