Trening Świadomości ciała w ujęciu Gurdżijewa. Ruch i Taniec jako ścieżka rozwijania świadomości i koncentracji uwagi.


04.02.2006

tytuł:
Trening Świadomości ciała w ujęciu Gurdżijewa.
Ruch i taniec jako ścieżki rozwijania świadomości i koncentracji uwagi.
pedagog: Piotr Gronek Polska
kwalifikacja: 12 h
świadomość ciała
program: Trening świadomości ciała w ujęciu Gurdżijewa - dotyczy szczególnie pracy nad świadomością ciała i uwagi. W trakcie warsztatu przedstawiona zostanie oryginalna metoda Gurdżijewa - 'Movements'.

Treści programowe warsztatu:
1. Trening oddechowy.
2. Praca nad przestrzenią wewnętrzną.
3. Praca nad uwagą w tańcu.
4. Praca nad świadomością w tańcu.
5. Przekraczanie własnych 'ograniczeń' w tańcu.
6. Nauka tańców i układów w zależności od możliwości i potrzeb grupy.


Cele warsztatu:
- zwiększenie świadomości w zakresie układu oddechowego,
- zwiększenie świadomości w zakresie układu nerwowego,
- zwiększenie świadomości w zakresie układu ruchu,
- redukcja napięć,
- poszerzanie percepcji ciała w ruchu - kinestezji.

'Movements' zajmowały kluczowe miejsce w nauczaniu Georgija Gurdżijewa. Opierało się ono na założeniu, że zdecydowana większość działań człowieka, to działania automatyczne, przyzwyczajeniowe (nawykowe), mechaniczne i zarazem najczęściej nieświadome. Gurdżijew porównywał człowieka do 'śpiącej maszyny', żyjącej odruchami i twierdził, że ta 'maszyna' tylko z pozoru jest przebudzona. Najważniejszym punktem w nauczania Gurdżijewa stała się potrzeba obudzenia 'ludzkiego automatu' z uporczywego i chronicznego stanu snu. Gurdżijew wymagał od swoich uczniów 'obserwowania i pamiętania siebie', wymyślając im dziesiątki ćwiczeń ułatwiających i stymulujących ten proces. Uważał, że 'Movements', wymagają koncentracji i uważności, ale jest to jedynie warunek konieczny, przed jakim staje się na początku drogi. Proces, który zachodzi podczas 'Movements', polega na świadomej, połączonej pracy umysłu z emocjami i ciałem oraz manifestowaniem się wszystkich ich trzech jednocześnie. Jak mówił Gurdżijew - jest to jednoczesna, synchroniczna praca na poziomie wszystkich trzech centrów energetycznych człowieka (emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego), co w codziennym życiu w zasadzie się nie zdarza, a tylko taka praca prowadzi do harmonijnego rozwoju. Gurdżijew podkreślał z naciskiem, że rozwój w żaden sposób nie może wydarzać się automatycznie, samoczynnie lub przypadkowo. Może zachodzić tylko i wyłącznie w sposób świadomy i celowy. I temu właśnie służą 'Movements'.

'Georgij I. Gurdżijew urodził się w Armenii, około 1870 r. Mimo że jego pierwszym wychowawcą był duchowny, otrzymał naukowe wykształcenie. Dorastał w otoczeniu, w którym, podobnie jak w sposobie życia otaczających go ludzi, przez wieki zaszło bardzo niewiele zmian. Ani w religii, ani w nauce nie znalazł odpowiedzi na pytania, które sobie zadawał: Kim jestem? Dlaczego jestem tutaj? Podejrzewał jednak, że w tym, co dotarło do niego z przeszłości pod postacią religijnych tradycji i owych osobliwych mitów oraz legend, których uczył się od ojca - barda czy też 'aszoka', tkwi ukryta prawda. Wyruszył na jej poszukiwanie do Azji i Afryki, inspirując do tego swoich towarzyszy, ludzi o podobnych zapatrywaniach, a po drodze nauczył się wielu języków i zdobył wiele praktycznych umiejętności, dzięki którym mógł zarabiać na swoje podróże.
W 1912 r. przywiózł do Moskwy nieznane nauczanie; nauczanie, które nie było religią, ani filozofią, ale praktyczną nauką życia i doświadczania go. Na drodze, którą zaproponował, nie ma niczego, w co trzeba by wierzyć. Nie porzuca się tutaj także dotychczasowego życia. Jest to droga, na której stopniowo, ponieważ nie można tego zrobić od razu, trzeba wszystko podać w wątpliwość: swoje przekonania, wierzenia, postawy, całą swoją wizję życia, człowieka na tej Ziemi.
Po zakończeniu rewolucji bolszewickiej i I wojny światowej, Gurdżijew założył we Francji swój instytut, a później nauczał w Paryżu. Jego książka ‘All and Everything. Beelzebub's Tales to His Grandson’ jest ‘Obiektywną Całościową Krytyką Życia Człowieka’, człowieka ujmowanego w skali Wszechświata. Z bardzo starej tradycji, którą odkrył na nowo, przyniósł on ćwiczenia i Święte Tańce oparte na prawach rządzących Wszechświatem, aby na drodze w poszukiwaniu harmonii i przebudzenia wprowadzić ucznia na jak najwyższy poziom.
Po śmierci G.I. Gurdżijewa w Paryżu w 1949 r. jego najbliżsi uczniowie, pod kierunkiem Mme de Salzmann, kontynuowali bezpośredni przekaz jego praktycznego nauczania poprzez działanie dotykające wszystkich aspektów funkcjonowania człowieka, i ta tradycja istnieje do dziś. W owym czasie powstało Stowarzyszenie w Londynie, które wciąż pozostaje w bliskim kontakcie z innymi głównymi ośrodkami nauczania Gurdżijewa w Paryżu oraz w Nowym Jorku, zawsze dostosowując się do nowych warunków i dochowując wierności swojemu źródłu. W wielu innych krajach i częściach Wysp Brytyjskich istnieją związane ze Stowarzyszeniem grupy. Od czasu do czasu są one gotowe przyjąć nowych członków'.                                 tekst: Stowarzyszenie G.I. Gurdżijewa