Świadomość Ciała. Ja i moje ciało


02-03.12.2006
tytuł:
Świadomość Ciała. Ja i moje ciało
pedagog: Beata Marecka-Zehetbauer Austria
kwalifikacja:   świadomość ciała
program: Taniec, improwizacja ruchowa i praca z ciałem wspomagają proces wzmacniania i uświadamiania bezpośredniej i głębokiej łączności z własnym ciałem, ułatwiają  'zadomowienie się' w nim, zaprzyjaźnienie lub pogłębienie tej więzi, wspierają   spontaniczność i  autentyczną ekspresję, co prowadzi do stanu głębszej harmonii  psychicznej, swobody i niezależności w wyrażaniu siebie i własnych emocji oraz do ulepszonych (bardziej otwartych) relacji z innymi.

W programie kursu: ćwiczenia wzmacniające świadomość ciała i witalność, wewnętrzne obrazy, relaksacja, kreatywna praca z emocjami, odzwierciedlenie siebie i własnych emocji w tańcu, uzdrawiający ruch.

W warsztatach zostaną wykorzystane różnorodne metody pracy z ciałem:
- Choreoterapia
- techniki relaksacyjne
- metoda Anny Halprin (TAMALPA Life – Process)
- Continuum Movement