DCP w Psychoterapii Tańcem


14-15.05.2005
tytuł:
DCP© w Psychoterapii Tańcem
pedagog: Liliana Owoc Pierzchała Polska
kwalifikacja: 20 h
psychoterapia tańcem
program: Psychoterapia Tańcem jest metodą psychoterapeutyczną wykorzystującą taniec i ruch jako media zmiany w procesie integracji osoby w sferach: emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Jako taka bazuje na założeniu, że ruch osoby jest odzwierciedleniem jej indywidualnego sposobu myślenia i przeżywania, świadomość ciała służy uzyskaniu wglądu w źródła problemu, a zmiany w ruchu prowadzą do zmian w sposobie przeżywania oraz zachowania.

Metoda:
DCP® Dynamic Creation in Process (Dynamiczna Kreacja Zbiorowa w Procesie)

DCP® - terapeutyczna, psychoedukacyjna, kreacyjna metoda pracy w procesie, traktująca CIAŁO jako źródło informacji, ruch i taniec jako media zmiany, integracji i kreacji w przestrzeni intra i interpersonalnej.

Forma:
I
Terapeutyczny Trening Psychoedukacyjny - TTP
Struktura:
1. Trening TU I TERAZ
...JA w teraźniejszości i przestrzeni, w kontakcie z własnym ciałem, w szacunku dla
...osobistych granic, w procesie poszukiwania źródeł wewnętrznej siły oraz
...otwierania się na płynące z ciała informacje.
2. Trening oddechu, wyobraźni, świadomości i symboliki ciała
...JA w procesie poznawania własnych preferencji psychoruchowych oraz zwiększania
...zakresu ruchów skorelowanych z poziomem indywidualnejkreatywności.
3. Eksperymentalny Trening Tańca
...JA w zintegrowanym i dynamicznym procesie autokreacji; czas, przestrzeń, rytm,
...dynamika, impuls, kontakt, forma, relacja w aspekcie intra iinterpersonalnym.

II
Terapeutyczny Trening Integrujący - TTI
Struktura:
1. Relacja terapeutyczna
2. Proces terapeutyczny
..- kontrakt
..- granice
..- opór, przeniesienie
..- doświadczenie zmiany, integracji, rozwoju