Terapia Tańcem. Między Nami


29-30.10.2005
tytuł:
Terapia Tańcem. Między Nami
pedagog: Zuzanna Pędzich Polska
kwalifikacja: 16 h
terapia tańcem
program: W czasie zajęć uczestnicy będą mieli okazję skupić się na szeroko rozumianych relacjach - z samym sobą, z partnerem, z grupą. Pracując z przestrzenią, czasem, odległością, dotykiem, poczuciem kontroli, będą mieli szansę bliżej poznać siebie i eksperymentować z wprowadzeniem zmian. Uczestnictwo w warsztacie nie wymaga umiejętności tanecznych.

Cele warsztatu:
- poznanie siebie, również z 'nieznanej' strony,
- sprawdzanie, 'co służy moim związkom (również relacji z samym sobą), a co
..mnie od nich oddala'.