Terapia Tańcem w konwencji Gestalt - część I. Tożsamość i Metamorfozy


12-13.03.2005
tytuł:
Terapia Tańcem w konwencji Gestalt - część I
Tożsamość i Metamorfozy
pedagog: Marzena Śniarowska-Tlatlik Polska
kwalifikacja: 16 h
terapia tańcem
program: Całość programu 'Terapia Tańcem w konwencji Gestalt' obejmuje III warsztaty tematyczne:
cz. I   - Tożsamość i Metamorfozy
cz. II  - Relacje i Emocje
cz. III - Psychologiczne jakości żywiołów
...........Sny i Duchowość

Program warsztatu:
Tożsamość - taniec z własnym Ja
Praca dotyczy:
- świadomości siebie
- rozwoju osobistego
- seksualności

Metamorfozy- taniec jako medium zmiany
Praca dotyczy:
- świadomości własnych celów
- realizacji marzeń
- poszukiwania nowych dróg