Terapia Tańcem w konwencji Gestalt - część II. Relacje i Emocje


21-22.05.2005

tytuł:
Terapia Tańcem w konwencji Gestalt - część II
Relacje i Emocje
pedagog: Marzena Śniarowska-Tlatlik Polska
kwalifikacja: 16 h
terapia tańcem
program: Całość programu 'Terapia Tańcem w konwencji Gestalt' obejmuje III warsztaty tematyczne:
cz. I   - Tożsamość i Metamorfozy
cz. II  - Relacje i Emocje
cz. III - Psychologiczne jakości żywiołów
...........Sny i Duchowość

Program warsztatu:
Relacje- przestrzenie kontaktu
Praca dotyczy relacji rodzinnych, partnerskich, zawodowych i grupowych oraz koncentruje się na:
- świadomości siebie w relacji
- doświadczaniu bliskości
- wyznaczaniu granic
- budowaniu komunikacji

Emocje - energia życia
Praca dotyczy:
- poszerzania świadomości własnych uczuć
- bezpiecznej ekspresji
- radzenia sobie z emocjami aktualnymi i przeszłymi

 

Purchasing Levitra once you not swept up frustration with regards to her work, proceed with the generic levitra directions.

You should never underestimate the value of generic propecia that.

Cialis (tadalafil) cialis drug is a prescription pharmaceutical used by millions of men on the planet to take care of the symptoms of males impotence, also known as impotence problems.