Terapia Tańcem w konwencji Gestalt - część III. Psychologiczne jakości żywiołów. Sny i Duchowość


22-23.10.2005
tytuł:
Terapia Tańcem w konwencji Gestalt - część III
Psychologiczne jakości żywiołów, Sny i Duchowość
pedagog: Marzena Śniarowska-Tlatlik Polska
kwalifikacja: 16 h
terapia tańcem
program: Całość programu 'Terapia Tańcem w konwencji Gestalt' obejmuje III warsztaty tematyczne:
cz. I  - Tożsamość i Metamorfozy
cz. II  - Relacje i Emocje
cz. III - Psychologiczne jakości żywiołów
...........Sny i Duchowość

Program warsztatu:
Psychologiczne jakości żywiołów - taniec z ogniem, powietrzem, ziemią i wodą Praca odwołuje się do szamańskich funkcji tańca i dotyczy:
- spotkania z każdym żywiołem przynoszącym nową jakość psychologiczną
- wiedzy o sobie
- radości i energii

Sny
Indywidualna pracy ze snami. Uczestnicy warsztatu proszeni są o przygotowanie treści jednego, swojego snu, z którym zamierzają pracować.

Duchowość - 'taniec z aniołem'
Praca dotyczy doświadczenia:
- harmonii
- opieki
- nietrwałości i kruchości egzystencji
- transcendencji