Kurs Instruktorski (edycja I) - Improwizacja Tańca i Symbolika Ciała TIA-KÖSYBE

 

24.05-19.12.2004
tytuł:
Kurs Instruktorski (edycja I)
Improwizacja Tańca i Symbolika Ciała TIA-KÖSYBE
pedagog: Detlef Kappert
Beata Marecka-Zehetbauer
Austria
kwalifikacja: 122
  50
techniki tańca
techniki wspomagające/ formy ruchowe
Autor programu: Detlef Kappert
Język wykładowy: niemiecki, tłumaczenie: asystentka Beata Marecka-Zehetbauer
program: Program składa się z trzech kompleksowych bloków:
1. IMPROWIZACJA TAŃCA (TIA)
to system przekazujący i nauczający profesjonalne techniki tańca, osobom bez zawodowego przygotowania w dziedzinie ruchu. Zadaniem uczestników nie jest dokładne opanowanie języka ruchu z jego precyzyjną, surową techniką. TIA proponuje inspirujące, kompleksowe przykłady ruchu, wywodzące się z różnych stylów tańca, które uczestnicy wykorzystują w improwizacji, wzbogacając w ten sposób indywidualny zakres swoich możliwości ruchowych. Blok TIA opiera się na treningu podstawowych aspektów ruchu takich jak: przestrzeń, forma, czas, dynamika, płynność ruchu, impuls, rytm, ciężar ciała, kontakt z partnerem. Uczestnicy, bez narzucania wszystkim jednorodnego stylu tańca, poznają bogate spektrum nowych możliwości ekspresji, pogłębiają osobiste możliwości ruchowe, doskonalą własną technikę i rozwijają indywidualny styl tańca. Opanowanie poszczególnych technik nie opiera się na hierarchii 'bycia lepszym czy gorszym', lecz dopuszcza i wspiera rozwój osobistego stylu, pogłębia uważność wobec indywidualnych różnic ruchu.
2. SYMBOLIKA CIAŁA (KÖSYBE)
to fizyczny trening odczuwania (Empfindungsschulung) z możliwością przeżycia i doświadczania siebie. Oparty jest na archetypowych, obecnych w życiu każdego, tematach, np: dawanie-branie, łączność-rozdzielenie, prowadzenie-poddanie się prowadzeniu, ja-grupa, itd., których uczestnicy doświadczają w różnorodnych ćwiczeniach treningu odczuwania, zakończonym wizualizacją (symbolicznym obrazem) lub improwizacją ruchową. Uczniowie pracują z danym tematem w kreatywny, osobisty i kompleksowy sposób, w wyniku czego pogłębiają uważność wobec siebie i drugiej osoby oraz zwiększają samoświadomość. 
3. ESTETYCZNE KSZTAŁCENIE PRZEZ PRACĘ Z CIAŁEM
to pogłębione kształcenie z wykorzystaniem różnorodnych metod, technik i stylów pracy z ciałem, stanowiących zarówno ważny, tradycyjny fundament dziedziny tańca, jak również odzwierciedlających jego współczesny rozwój. W ćwiczeniach zostają wykorzystane utwory muzyczne reprezentujące bardzo zróżnicowane style: etniczny, klasyczny, współczesny, awangardowy i popowy, co znacznie wzbogaca i rozszerza odczucia estetyczne uczestników oraz ich muzyczną wrażliwość. Uczestnicy programu wykorzystują osobistą ekspresję, gotowość do podjęcia eksperymentu, swobodny kontakt z drugą osobą, naturalny i kreatywny sposób traktowania swojego ciała i wyrażania poprzez nie siebie.