Terapia Tańcem zorientowana na proces

14-22.08.2004
tytuł:
Terapia Tańcem zorientowana na proces
pedagog: Thomas Wetzorke Niemcy
kwalifikacja: 18 h
terapia tańcem
program: Choreoterapia - Terapia Tańcem zorientowana na proces:
- ćwiczenia i zasady przeprowadzania rozgrzewki i rozpoczynania sesji
..terapeutycznej
- sposoby zastosowania narzędzi i rekwizytów
- ćwiczenia wzmacniające własne ‘Ja’
- ćwiczenia łączące kanał wizualny, audytywny i proprioceptywny w ruchu
- zasada ‘odzwierciedlania’ wg Marian Chace
- Ruch Autentyczny wg Mary Whitehouse
- rozwijanie własnych form w tańcu
- 'kinesfera' wg Rudolfa Labana