DCP w Terapii Tańcem

.


27-28.11.2004
tytuł:
DCP® w Terapii Tańcem
pedagog: Liliana Owoc Pierzchała Polska
kwalifikacja: 20 h
terapia tańcem
program: Metoda:
DCP® Dynamic Creation in Process (Dynamiczna Kreacja Zbiorowa w Procesie)

DCP® - terapeutyczna, psychoedukacyjna, kreacyjna metoda pracy w procesie, traktująca CIAŁO jako źródło informacji, ruch i taniec jako media zmiany, integracji i kreacji w przestrzeni intra i interpersonalnej.

Forma:
Terapeutyczny Trening Psychoedukacyjny - TTP

Struktura:
1. Trening TU I TERAZ
...JA w teraźniejszości i przestrzeni, w kontakcie z własnym ciałem, w szacunku dla
...osobistych granic, w procesie poszukiwania źródeł wewnętrznej siły oraz otwierania się
...na płynące z ciała informacje.
2. Trening oddechu, wyobraźni, świadomości i symboliki ciała
...JA w procesie poznawania własnych preferencji psychoruchowych oraz zwiększania
...zakresu ruchów skorelowanych z poziomem indywidualnej kreatywności.
3. Eksperymentalny Trening Tańca
...JA w zintegrowanym i dynamicznym procesie autokreacji; czas, przestrzeń, rytm,
...dynamika, impuls, kontakt, forma, relacja w aspekcie intra i interpersonalnym.