Improwizacja Tańca i Symbolika Ciała. Tańcząc w codzienności


07-08.06.2003

tytuł:
Improwizacja Tańca i Symbolika Ciała. Tańcząc w codzienności
pedagog: Beata Marecka-Zehetbauer Austria
kwalifikacja:   improwizacja tańca
symbolika ciała
Warsztaty kierowane są do wszystkich osób gotowych na eksperyment, spotkanie z sobą i drugą osobą w tańcu. Nie wymagają żadnego przygotowania tanecznego.
program: Ruch jako odzwierciedlenie własnego samopoczucia, taniec jako osobista kreacja, źródło sił witalnych i wiedzy o sobie…
Taniec, improwizacja ruchowa i praca z symboliką ciała umożliwiają i wspomagają proces wzmacniania i uświadamiania bezpośredniej i głębokiej łączności z własnym ciałem, ułatwiają 'zadomowienie się' w nim, zaprzyjaźnienie lub pogłębienie tej więzi, wspierają spontaniczność i autentyczną ekspresję, co prowadzi do stanu głębszej harmonii psychicznej i ulepszonych (bardziej otwartych) relacji z innymi.
Doświadczanie i poszerzanie osobistego spektrum ruchu (ewentualnie wypełnianie luk we własnym potencjale ruchowym) będzie istotnym aspektem warsztatu. Bazą do eksperymentowania i improwizacji tanecznej będzie istniejący, często jednak nie w pełni świadomy i wykorzystany, indywidualny potencjał ruchu każdego z uczestników. Jego doświadczanie i świadome przeżycie wyzwala energię, wzmacnia siły witalne i radość życia. Prowadzi do większej swobody i niezależności w wyrażaniu siebie i własnych emocji w życiu codziennym.

W warsztacie, będącym procesem autorefleksji, poznawania i doświadczania siebie (i drugiej osoby) poprzez ruch, zostaną wykorzystane następujące metody pracy z ciałem:
- Improwizacja ruchowa (solo i w kontakcie z partnerem)
- Techniki relaksacyjne (praca z oddechem, Trening percepcji)
- teoria ruchu Rudolfa Labana
- praca z symboliką ciała według metody dr Detlefa Kapperta