Zastosowanie Tańców w kręgu w Choreoterapii. Siła


12-13.04.2003

tytuł:
Zastosowanie Tańców w kręgu w Choreoterapii. Siła
pedagog: Zuzanna Pędzich Polska
kwalifikacja: 20 h
techniki tańca
program: Wywodzące się z różnych kultur tańce w kręgu znajdują szerokie zastosowanie w Terapii Tańcem - spośród prekursorów Choreoterapii stosowała je m.in. Blanche Evan. Zostały one zebrane przez niemieckiego profesora tańca, Bernarda Wosiena, który jako pierwszy docenił ich wartość terapeutyczną i poświęcił większość życia na ich odszukanie. Każdy z tańców ma swoje symboliczne znaczenie. W Choreoterapii tańce te mogą służyć:
- stworzeniu struktury,
- budowaniu zaufania,
- zwiększeniu świadomości społecznej,
- moderowaniu ruchu,
- jako wstęp do rozwinięcia tematu,
- bezpiecznemu wyrażeniu emocji, angażującego wszystkich uczestników.

Program ?Zastosowanie tańców w kręgu w Choreoterapii? składa się z 3 warsztatów: 1.Siła, 2.Spokój, 3.Harmonia. W czasie każdego warsztatu uczestnicy poznają 10 tańców.

W programie:
- nauka najczęściej wykorzystywanych w terapii tańców w kręgu, w wersjach
..oryginalnych i uproszczonych, możliwych do zastosowania z głębiej
..zaburzonymi pacjentami,
- omówienie celu i sposobu zastosowania tańców dla poszczególnych grup
..pacjentów
- przejście od tańca w kręgu do rozwinięcia tematu sesji terapeutycznej.

 

Zithromax is known as a buy zithromax online no prescription medicine useful for are bacterial infections responsible? (such when respiratory bacterial infections, skin bacterial infections, strep if, ear attacks, pneumonia, heart ear ache, sexually transmitted diseases and also tonsillitis).

If there's no buying viagra erotic stimulation or arousal taking place at this time there won't be any sort of erection even after taking Tabletten.

Generika viagra generic viagra can be utilised by way of many people just who don't even comprehend what's causing IMPOTENCE PROBLEMS to start with.