Zastosowanie Tańców w kręgu w Choreoterapii. Harmonia


29-30.11.2003

tytuł:
Zastosowanie Tańców w kręgu w Choreoterapii. Harmonia
pedagog: Zuzanna Pędzich Polska
kwalifikacja: 20 h
techniki tańca
program: Wywodzące się z różnych kultur tańce w kręgu znajdują szerokie zastosowanie w Terapii Tańcem - spośród prekursorów Choreoterapii stosowała je m.in. Blanche Evan. Zostały one zebrane przez niemieckiego profesora tańca, Bernarda Wosiena, który jako pierwszy docenił ich wartość terapeutyczną i poświęcił większość życia na ich odszukanie. Każdy z tańców ma swoje symboliczne znaczenie. W Choreoterapii tańce te mogą służyć:
- stworzeniu struktury,
- budowaniu zaufania,
- zwiększeniu świadomości społecznej,
- moderowaniu ruchu,
- jako wstęp do rozwinięcia tematu,
- bezpiecznemu wyrażeniu emocji, angażującego wszystkich uczestników.

Program ‘Zastosowanie tańców w kręgu w Choreoterapii’ składa się z 3 warsztatów: 1.Siła, 2.Spokój, 3.Harmonia. W czasie każdego warsztatu uczestnicy poznają 10 tańców.

W programie:
- nauka najczęściej wykorzystywanych w terapii tańców w kręgu, w wersjach
..oryginalnych i uproszczonych, możliwych do zastosowania z głębiej
..zaburzonymi pacjentami,
- omówienie celu i sposobu zastosowania tańców dla poszczególnych grup
..pacjentów
- przejście od tańca w kręgu do rozwinięcia tematu sesji terapeutycznej.