Psychoterapia Tańcem w konwencji psychologii Adlerowskiej


25-26.05.2002

tytuł:
Psychoterapia Tańcem w konwencji psychologii Adlerowskiej
pedagog: Danuta Koziełło-Doherty Wielka Brytania
kwalifikacja: 20 h
psychoterapia tańcem
program: Demonstracja wybranych testów oceny psychoruchowej według Liljan Espenak (diagnozowanie w ujęciu psychomotorycznym) oraz technik i strategii psychoterapeutycznej konwencji wynikającej z diagnozy.