Psychoterapia Tańcem w konwencji teorii Relacji z obiektem


02-03.03.2002
tytuł:
Psychoterapia Tańcem w konwencji teorii Relacji z obiektem
pedagog: Danuta Koziełło-Doherty Wielka Brytania
kwalifikacja: 20 h
psychoterapia tańcem
program: Praktyczne analizy zależności od obiektów (np. matka, ojciec), zakodowane w strukturze ciała i stylach poruszania się oraz sposoby ich pozytywnej rekonstrukcji.