Ruch Rozwijający - metoda Weroniki Sherborne. Teoria i praktyka


12-13.07.201
1
tytuł:
Ruch Rozwijający - metoda Weroniki Sherborne.Teoria i praktyka
pedagog: Ewa Dziedzic-Szeszuła Polska
kwalifikacja: 1 h teoria
5 h praktyka
technika ruchu/ świadomość ciała
program:
1. Teoria.
....Wprowadzenie do metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne z uwzględnieniem
....zasad, celów i możliwości stosowania ćwiczeń i zabaw ruchowych.
2. Praktyka.
....Ćwiczenia stosowane w metodzie RR:
....- ćwiczenia prowadzące do poznania i świadomości własnego ciała
....- ćwiczenia umożliwiające swobodne poruszanie się w różnych płaszczyznach
....- ćwiczenia ułatwiające nawiązanie relacji i współpracy z partnerem i grupą
....- ćwiczenie pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni
....- ćwiczenia twórcze w oparciu o swobodny taniec
3. Podsumowanie metody

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, uznana i wykorzystywana w wielu krajach jako naturalna, prosta, a zarazem szalenie efektywna, znalazła zastosowanie w profilaktyce okresu przedszkolnego i szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem wieku dojrzewania oraz w szeroko pojętej terapii z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, nerwowymi, lękliwymi, agresywnymi, jąkającymi się, niewidomymi i głuchymi. Metoda RR  dzięki stosowaniu form przytulania, głaskania, patrzenia sobie w oczy itp., znalazła również zastosowanie m.in. w terapii małżeństw.

"Weronika Sherborne w latach 60-tych opracowała metodę pod nazwą "Ruch Rozwijający". Korzeni metody należy szukać u R.Labana - twórcy gimnastyki ekspresyjnej, a także w doświadczeniach samej autorki. Celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka i korekcja jego zaburzeń. Stąd ważne miejsce w metodzie zajmuje wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna, oparta o ruch, jako czynnik wspomagania.
Proponowany terapeutyczny system ćwiczeń wywodzi się z okresu wczesnego dzieciństwa z tzw. baraszkowania, które zawiera w sobie element bliskości fizycznej i emocjonalnej. Jest to zdaniem W.Sherborne naturalna potrzeba dziecka do zaspakajania tych potrzeb, poprzez kontakt z osobami dorosłymi. Powstałe podczas ćwiczeń doznania wypływające z własnego ciała i odczuwanie go w kontekście z elementami otoczenia, dają dziecku poczucie jego indywidualności.
Cechą charakterystyczną metody jest rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu.
Metodę W. Sherborne traktuje się często jako formę niewerbalnego treningu interpersonalnego. Zajęcia odbywają się indywidualnie bądź grupowo i trwają ok.30 minut. Partnerami dziecka bywają często ich rodzice. Dzieci nie są jednak przymuszane do uczestnictwa w zajęciach.
W metodzie wyróżnia się cztery grupy ćwiczeń:
ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie
ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerami grupy
ćwiczenia twórcze.
Metoda W. Sherborne zalecana jest dzieciom o zaburzonym schemacie ciała. W proponowanych ćwiczeniach dochodzi do integracji własnego ciała i jego poznania (ważne tu jest wyczucie centralnej części ciała tj.brzucha i tułowia). Poczucie wzajemnej bliskości ćwiczących partnerów, ułatwia akceptację niedoskonałej cielesności dziecka. Ćwiczenia dają poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania do siebie i do innych. Wykonywane w grupie, budują więzi grupowe i interpersonalne.
Zajęcia metodą W.Sherborne stanowią element doskonałej zabawy. Dając chwile odprężenia, są czynnikiem w rozładowaniu napięć i tym samym obniżają spastyczność".
K.J.Zabłocki Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii

 

Levitra will let you order levitra get rid of the prohibitions established new records in sex and think young, healthy and happy.

Albuterol ventolin can be helpful in patients by using emphysema and severe bronchitis when conditions are partially relating to spasm within the airways' muscles.

Albuterol is employed to relieve bronchospasm (wheezing, shortness of breath) caused by buy ventolin cambiable obstructive airway condition in adults along with children that are at a minimum 6 years.