Rytmika - Muzyka - Taniec w psychoedukacyjnej i terapeutycznej pracy z dziećmi


18-19.07.2011
tytuł:
Rytmika - Muzyka - Taniec w psychoedukacyjnej i terapeutycznej pracy z dziećmi
pedagog: Beata Marecka-Zehetbauer Austria
kwalifikacja: 10 h
10 h
techniki ruchu/ techniki tańca
metody pracy terapeutycznej
Warsztat skierowany do pedagogów, psychologów, terapeutów, rytmików i tancerzy, pragnących poszerzyć swój warsztat pracy psychoedukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
program: W oparciu o metody: Rytmikę, Taniec Kreatywny, Improwizację Ruchową, Terapię Tańcem, uczestnicy warsztatu zostaną praktycznie zapoznani z szeregiem ćwiczeń taneczno-ruchowych i muzyczno-rytmicznych, pobudzających percepcję, wzmacniających i rozwijających świadomość ciała, uważność i umiejętność współpracy z grupą, wzbogacających ekspresję, wzmacniających odwagę wyrażania siebie oraz rozwijających kreatywność poprzez doświadczanie różnych aspektów ruchu. Istotnym elementem warsztatu będzie również wykorzystanie towarzyszących ćwiczeniom narzędzi: różnorodnych materiałów, muzyki oraz instrumentów perkusyjnych.

Rytmika to interakcyjna metoda pedagogiczna, wykorzystującą połączenia muzyki, ruchu i języka do wspierania rozwoju osobowości. Metodę charakteryzuje aktywna nauka poprzez doświadczenie sensoryczne, prowadząca do pogłębienia indywidualnej zdolności przeżywania i ekspresji. Integracja różnych pól percepcji stanowi bowiem podstawę rozwoju kognitywnych, emocjonalnych i motorycznych zdolności osoby. W dialogu muzyki i ruchu pobudzona zostaje fantazja, kreatywność oraz umiejętność werbalnej i pozawerbalnej komunikacji.