Sygnały i symptomy z ciała, a style charakteru. Teoria i praktyka


09-10.07.201
1
tytuł:
Sygnały i symptomy z ciała, a style charakteru.Teoria i praktyka
pedagog: Marzena Śniarowska-Tlatlik Polska
kwalifikacja: 20 h
psychologia pracy z grupą terapeutyczną
podstawy obserwacji i analizy ruchu
psychosomatyka
metody i techniki pracy choreoterapeutycznej
terapia tańcem
Warsztat skierowany do osób z przygotowaniem psychologicznym, terapeutycznym bądź psychoterapeutycznym, z doświadczeniem w metodach pracy z ciałem i ruchem.
program:
Tematy przewodnie:
1. Psychosomatyczne i rozwojowe struktury charakteru (Reich, Kaleman, Johnson)
2. Skrypty ciała (Cassius)
3. Bioenergetyka (Lowen)
4. Biosynteza (Boadella)

Treść:
Warsztat nawiązuje m.in. do p/w teorii, metod i technik oraz możliwości ich zastosowań w Choreoterapii - Terapii i Psychoterapii Tańcem.
1. Psychologiczne przygotowanie do pracy z grupą Terapii i Psychoterapii Tańcem
2. Podstawowe zasady i techniki pracy z ciałem w Terapii i Psychoterapii Tańcem:
....
- świadomość ciała,
....
- podstawy obserwacji i analizy ruchu,
....
- podstawy obserwacji i analizy struktury charakterologiczno-mięśniowej.
3. Rozpoznawanie informacji, potrzeb i ograniczeń, powiązanych ze strukturą ....charakterologiczno-mięśniową oraz przepływem energii w ciele.
4. Stymulowanie i rozpoznawanie procesu zmian.
5. Indywidualne i grupowe cele działań choreoterapeutycznych.
6. Terapeutyczny kontakt i dotyk.
7. Budowanie własnego stylu prowadzenia grupy w oparciu o świadomość siebie w ruchu,
    osobistą strukturę charakterologiczno-mięśniową oraz przepływenergii w ciele.
8. Poszukiwania, improwizacje w ruchu.