Metoda Feldenkraisa. Świadomość Poprzez Ruch-ATM - sesje grupowe


10-12.07.2011
tytuł:
Metoda Feldenkraisa. Świadomość Poprzez Ruch - ATM - sesje grupowe
pedagog: Alan Caig Wilson UK
kwalifikacja: ..1 sesja - 3 h
warsztat - 9 h
świadomość ciała
program:
Sposoby, jakie wybieramy przemieszczając się z bezruchu do ruchu, mogą udzielić nam odpowiedzi na pytanie: jak tworzyć nowe, bardziej efektywne formy ruchu?
W trakcie sesji warsztatu zwrócimy szczególną uwagę na sposoby, w których prostota i przejrzystość naszych uświadomionych wyborów ruchowych może pomóc nam pozbyć się głęboko zakorzenionych i przeszkadzających nawyków ruchowych.

Sesja 1 - 10.07.2011
GŁOWA WSPIERA CIAŁO - ponowne obudzenie pierwotnej spirali

Swobodna postawa głowy jest podstawą dobrego samopoczucia. Oczy, uszy, nos i usta potrzebują prostej i niezakłóconej orientacji w przestrzeni. Tymczasem muskulatura szyi i ramion jest złożona i delikatna, a często stare nawyki i przyzwyczajenia ruchowe prowadzą do ograniczenia swobodnego ruchu w tym obszarze.
W trakcie sesji wypracujemy nowe umiejętności ruchowe, sprzyjające zachowaniu wolności w tym obszarze ciała. Rezultatem pracy będzie zwiększona pewność siebie w fizycznym dostępie do świata zewnętrznego.

Sesja 2 - 11.07.2011
UŻYWANIE CAŁEJ NOGI PRZY CHODZENIU - odczuwanie siły podłoża

Chodzenie jest 'kontrolowanym upadkiem', rodzajem ruchu naprzód, zaprojektowanym do bezpiecznego przenoszenia się w przyszłość - bez upadku, w sposób pewny i uporządkowany. Odpowiednie użycie podłoża jest podstawowym elementem poruszania się. Przejście z pozycji stojącej do pozycji chodu jest kluczowym manewrem kinestetycznym, pociągającym za sobą przenoszenie dużego ciężaru naprzód. Zbyt często chód postrzegany jest jako ruchoma sekwencja pozycji stojącej, organizowana wyłącznie przez mięśnie.
W trakcie sesji rozwiejemy ten mit i zbadamy płynność, wynikającą z wydajnej współpracy pomiędzy kośćcem, a podłożem.

Sesja 3 - 12.07.2011
'ZMIĘKCZANIE ŚWIATA' POPRZEZ ZMIĘKCZANIE CIAŁA

Wszędzie wokół nas znajdują się twarde i niewygodne powierzchnie. Nieustannie musimy na nich siedzieć, leżeć lub w inny sposób dostosowywać się do spuścizny najczęściej źle wykonanych struktur. Co więcej, stare nawyki, stare sposoby uczenia się i uznane idee, mówiące nam, jak mamy zachowywać się w świecie, przynoszą zwykle ze sobą ból, dyskomfort i zamęt.
W trakcie sesji zgłębimy metody, dzięki którym będziemy mogli uprościć sposób dostosowania się naszych ciał do powierzchni. Poprzez opracowanie nowych strategii radzenia sobie ze 'starym', nauczymy się nowego poruszania się i myślenia.

Wprowadzenie
dla tych, którzy uczestniczą w warsztatach po raz pierwszy. Sesje Metody Feldenkraisa będą wprowadzeniem do unikalnego sposobu doświadczania samego siebie, odczuwania większej swobody zarówno w ciele, jak i w relacji ze światem. Metoda Feldenkraisa sprawia, że ciało porusza się w sposób, jakiego nie doświadcza się od czasu dzieciństwa na co dzień, ruchu swobodnego, rozbawionego, poszukującego i wyzwalającego, uczącego cenić wyżej wymienione wartości, zarówno w samym sobie, jak i w życiu w ogóle.
 
Metoda Feldenkraisa nauczana jest według dwóch uzupełniających się dróg:
Świadomość Poprzez Ruch-ATM (Awareness Through Movement) oraz Funkcjonalna Integracja-FI (Functional Integration).
Świadomość Poprzez Ruch-ATM nauczana jest w grupach, w których trener werbalnie prowadzi uczniów przez specyficzne wzory ruchowe. Zaczynając od precyzyjnego skupienia na pojedynczym stawie czy grupie stawów, poprzez eksplorację wariacji ruchu, 'lekcja' rozwija się powoli aż do włączenia w ruch całego szkieletu. Do końca lekcji uczeń znajduje się w totalnym, radośnie zintegrowanym ruchu, przypominającym wolność doświadczaną przez dziecko.
Funkcjonalna Integracja-FI jest procesem 'jeden na jeden', w którym ciało ucznia, poruszane przez trenera, poszukuje sposobów, dzięki którym może doświadczyć obniżenia potencjału wykorzystywanego w ruchu. Trener delikatnie prowadzi ucznia poprzez nowe drogi 'organizowania samego siebie'. Sesja skonstruowana jest indywidualnie, w efekcie tworząc dialog pomiędzy trenerem, a uczniem. Celem jest skierowanie uważnej świadomości ucznia na jego ruchowe, ograniczające na drodze spełniania potrzeb, przyzwyczajenia.

Metoda Feldenkraisa ma na celu:
- stworzyć warunki, które pozwolą ulepszyć obraz samego siebie,
- pomoc w rozwijaniu się i otrzymaniu dostępu do szerszego zakresu
..możliwości ruchowych,
- otworzyć na radość z pełnego i wolnego życia.
za Awareness Heals, Steven Shafarman
metoda:
Sformułowana przez Dr Moshe Feldenkraisa Metoda Feldenkraisa (The Feldenkrais Method®) dąży do przywrócenia i wzbogacenia fizycznego oraz psychologicznego potencjału ludzkiego organizmu. Dr Feldenkrais był wybitnym naukowcem i inżynierem, jego kariera w latach 30-tych obejmowała pracę w Joliot-Curie Laboratory w Paryżu. Jako zdolny sportowiec Dr Feldenkrais doznał w młodości poważnej kontuzji kolana. Odmówił chirurgicznej interwencji i w zamian za to zaczął korzystać ze swej rozległej wiedzy o anatomii, inżynierii i fizyki, w celu znalezienia rozwiązania dla problemów związanych z kontuzją. W latach 40-tych zaczął uczyć tych rozwiązań swoich kolegów z pracy. Pod koniec wojny wrócił do Izraela i tam kontynuował nauczanie. Stopniowo wieść o nim rozprzestrzeniła się i został zaproszony do Stanów Zjednoczonych, skąd Metoda Feldenkraisa rozkwita w rozpoznawany na całym świecie proces terapeutyczny. Ludzie z różnych zakątków ziemi i o różnych życiowych drogach korzystają z osobistego doświadczenia Dr Feldenkraisa.

Dr Feldenkrais wierzył, że zdolność ludzkiego organizmu do rozwoju uwydatnia się wtedy, kiedy człowiek staje się.świadomy samego siebie w trakcie ruchu. Większość jego wczesnego etapu pracy była zainspirowana obserwacją dzieci. Wskazywał on, że poziom sprawności i swobody w rozwoju fizyczności małych dzieci przekłada się bezpośrednio na rozwój ich zdolności fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych w dorosłym życiu. Rozwinął dwa wzajemnie uzupełniające się procesy aktywnego fizycznego doświadczania, które zapoznawały uczniów (nie 'klientów', nie 'pacjentów', ale ludzi, którzy mają się czegoś nauczyć) z radosną świadomością ich samych w czasie, kiedy wkraczali i współdziałali ze światem wokół nich. Stawanie się świadomym tego co robimy w czasie gdy to robimy, było dla niego kluczem do usunięcia nieefektywnych i ograniczających przyzwyczajeń poruszania się i bycia; jednocześnie był to też klucz do kreacji nowych możliwości fizycznego i mentalnego działania.

Cały ruch człowieka jest zorganizowany wokół funkcjonalnych oraz intencjonalnych wzorów aktywności. Te funkcjonalne wzory istnieją, aby zwiększyć potencjał ludzkich zmysłów, czego celem jest zebranie jak największej ilość informacji ze środowiska zewnętrznego. Zgromadzona informacja sensoryczna powoduje znaczące biochemiczne zmiany w mózgu i następnie 'kieruje' naszym nieświadomym, podświadomym oraz autonomicznym zachowaniem - w relacjach zarówno z innymi ludzkimi istnieniami, jak również z zewnętrznym środowiskiem. Dr Feldenkrais przedstawia to bardzo prosto: (...) Nigdy nie spotkałem nikogo, człowieka czy zwierzęcia, kto nie potrafiłby odróżnić przyjaznego dotyku od złego. Funkcje ludzkiego organizmu są sensoryczno-motoryczno-kognitywną całością, w której wszystkie części pracują ze sobą spokojnie i równo, by zapewnić maksimum potencjału dla uczenia się i rozwoju w ciągu całego życia, jak również dla psychicznego i fizycznego bezpieczeństwa.

Dr Feldenkrais wierzył, że prawo do komfortu i łatwości w ruchu stanowi podstawowe prawo człowieka. Bardzo często nieefektywnych fizycznych przyzwyczajeń uczymy są w trakcie dorastania; przyzwyczajenia te są albo konstruowane przez nas samych, albo narzucane przez napięcia ciała. Takie przyzwyczajenia ograniczają wolność, nie tylko fizyczny ruch, ale również funkcjonowanie mentalne i psychologiczne. Zaburzenia w płynnym funkcjonowaniu ciała prowadzą do odczucia dyskomfortu i choroby, pojawiającego się wówczas, gdy nie jesteśmy w stanie osiągnąć celów, które wyznaczamy sobie w codziennym życiu. Odczuwamy samych siebie jako fizycznie ograniczonych i dlatego nasza zdolność do współdziałania z otaczającym środowiskiem jest ograniczona. Przyczyna leży w fizycznym ciele, ale efekty są często odczuwalne na poziomie psychologicznym i emocjonalnym. Rewolucja teorii i praktyki Metody Feldenkraisa ma swoje źródło w koncepcji, że w niektórych przypadkach możliwe jest ukoić zaburzenia psychologiczne i emocjonalne poprzez zasugerowanie bardziej efektywnego, alternatywnego wzoru ruchu, aby w ten sposób zastąpić krępujące, złe przyzwyczajenia ciała. Prostym efektem takiego podejścia jest podniesienie dobrego samopoczucia w ludzkim organizmie. To dobre samopoczucie tworzy zdrowy organizm, który potrafi szybko i efektywnie wychodzić z traumy.