Life/Art Process - metoda Anny Halprin. Taniec i Gestalt


14-15.07.2011
tytuł:
Life/Art Process - metoda Anny Halprin. Taniec i Gestalt
pedagog: Ursula Schorn Niemcy
kwalifikacja: 20 h
terapia tańcem w konwencji Life/Art Process
Warsztat skierowany do terapeutów, pedagogów i artystów oraz osób wykorzystujących w swojej pracy sztukę jako narzędzie i środek wyrazu.
program:
Life/Art Process - metoda Anny Halprin, przekłada założenia terapii Gestalt w złożony, kreatywny proces, w którego centrum uwagi znajdują się kinestetyczne odczuwanie i zdolność transformacji wewnętrznych obrazów. Uwidoczniona w tworzonym rysunku oraz cieleśnie przeżyta w tańcu 'figura' (Gestalt) umożliwia odnalezienie sensu w pozawerbalnej przestrzeni, poprzez poszerzone pole doświadczenia artystycznego procesu. W tańcu procesy poznania prowadzą do uzdrawiającej integracji.

Warsztat, oparty na osobistym doświadczeniu, będzie wprowadzeniem w Terapię Tańcem, wykorzystującą metodę 'Life/Art Process'. Podczas warsztatu, w dyskusji i wspólnej refleksji, omówione zostaną możliwości wykorzystania poznanej metody w różnorodnych działaniach terapeutycznych.

Terapia Tańcem w konwencji metody 'Life/Art Process' - Anny Halprin
W metodzie 'Life/Art Process' percepcja i środki ekspresji ciała stanowią centrum wszechstronnego, kreatywnego procesu, łączącego ze sobą taniec i rysunek. Podstawą procesu jest pogłębienie cielesnej zdolności odczuwania przez pobudzenie i uwrażliwienie zmysłów, w efekcie czego możliwy staje się dostęp do świata wewnętrznych obrazów, które zostają wyrażone w spontanicznie stworzonym rysunku, a następnie przetransponowane na ruch. Tą drogą zostaje zainicjowany cykliczny, bogaty w kreatywne impulsy proces, którego źródłem jest wzajemne oddziaływanie obrazu i tańca. Osobiste życiowe doświadczenia zyskują przestrzeń dla ich uzewnętrznienia i znalezienia indywidualnej formy w artystycznym wyrazie. W 'Life/Art Process' życie i sztuka zespalają się.