Terapia zaburzeń psychosomatycznych z wykorzystaniem Terapii Tańcem - część II Terapia Tańcem w aspekcie chorób psychosomatycznych. Terapeutyczny trening wsparcia w chorobie


08.07.2009

tytuł: Terapia zaburzeń psychosomatycznych z wykorzystaniem Terapii Tańcem - cz. II
Terapia Tańcem w aspekcie chorób psychosomatycznych.
Terapeutyczny trening wsparcia w chorobie
pedagog: Maria Skommer
Polska
kwalifikacja: 4 h teoria
9 h praktyka
psychologia kliniczna/ psychosomatyka
terapia tańcem
program:
Proponowany warsztat jest II częścią programu, którego celem jest zainteresowanie uczestników możliwościami zastosowania terapii tańcem w radzeniu sobie ze stresem i napięciami.
Cele programu:
zwiększenie świadomości własnego ciała, pokonywanie własnych oporów i ograniczeń w tańcu i ruchu, zdobywanie umiejętności ekspresji własnych emocji, poznawanie repertuaru własnego ruchu i wzbogacanie go poprzez improwizację, redukcja napięć, zwiększenie własnej skuteczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.

I
Treści programowe wykładu:
Psychoterapia i Terapia Tańcem jako metody terapii niewerbalnych mają swe korzenie w wielu nurtach psychologii. Prekursorem wykorzystania podejścia i technik służących docieraniu do podświadomości był Zygmund Freud, który w swoich pracach wiele miejsca poświęcił rozpoznawaniu związków ciała i umysłu. Kolejną ważną postacią byl Carl Gustaw Jung, którego teoria pozwoliła na wykorzystanie tzw. aktywnej wyobraźni, zarówno jako narzędzia diagnostycznego jak i terapeutycznego. Jung stosował ruch jako bezpośrednią ekspresję lub instrument do ekspresji snów, a to stało się inspiracją dla Mary Whitehouse, jednej z prekursorek Terapii Tańcem. Współcześnie inspiracją dla Terapeutów i Psychoterapeutów Tańcem są też prace Harry'ego Stack Sullivana i Alfreda Adlera oraz przedstawicieli psychologii humanistycznej: Carla Rogersa i Abrahama Maslowa.

II
Treści programowe warsztatu:
1. Poznawanie przestrzeni własnej i partnera w tańcu.
2. Ciężar ciała i ugruntowanie jako podstawa integracji ciała i umysłu.
3. Praca z oddechem w tańcu.
4. Praca z kręgosłupem i miednicą.
5. Impuls i przepływ. Upłynnianie ruchu. Uwalnianie blokad mięśniowych i stawowych.
6. Praca z jakościami ruchu - ciężar, płynność, siła.
7. Rozwijanie własnego ruchu poprzez improwizację.
8. Praca z granicami i ich wpływ na relacje z partnerami.

If you are going to zithromax have surgery, inform your prescriber or simply health care pro you're using azithromycin.

Besides that, ordering viagra online the most severe side effects that have been noted in men diagnosed with used Medikament with respecting each of the precautions ended up a slight upsurge in high blood pressure and digestive system pain.

The many men in that study were being checked as well as rechecked for 15 propecia for sale months.