Ruch - Improwizacja - Świadomość Ciała. Eksperyment: Taniec


26-27.04.2008
tytuł:
.Ruch - Improwizacja - Świadomość Ciała. Eksperyment: Taniec
pedagog: .Beata Marecka-Zehetbauer
.Austria
kwalifikacja: .10 h
.. 8 h
.improwizacja w tańcu
.świadomość ciała
program: Program warsztatu:
- odkrywanie i poszerzanie osobistych przestrzeni ruchu
- eksperymentowanie z podstawowymi parametrami ruchu (czas-przestrzeń-energia)
..i ich świadome wykorzystanie w improwizacji
- kreowanie i kształtowanie ruchu
- interpretacja odmiennych stylów muzyki w tańcu
- improwizacja ruchu (metaforyczne obrazy, obrazy natury oraz rekwizyt jako
..inspiracja ruchu) - solo i w kontakcie z partnerem lub grupą
- fazowy model przemian według pięciu pór roku w improwizacji i autorefleksji
- praca z ruchem, oddechem i napięciami ciała w oparciu o metodę Continuum
..Movement (metoda pracy z ciałem rozwinięta przez E.Conrad, która osadza się na
..organiczności ruchu - m.in. przepływie, pulsowaniu, oddechu)
- trening ciała
- praca z rytmem

Cele warsztatu:
- pogłębienie świadomości ciała
- rozwinięcie osobistego potencjału w zakresie kreatywności, fantazji i zdolności
..ekspresji na płaszczyźnie ruchu
- wzmocnienie odwagi i samodzielności w inicjowaniu procesu kształtowania ruchu
- zawierzenie własnym zdolnościom improwizacji
- oswojenie się z różnorodnymi jakościami ruchu, także dotychczas unikanymi
- rozwinięcie własnego spektrum ruchu
.

 

This unique chemical change not just affects scalp. propecia online no prescription

So it is where to buy viagra in fact safe taking a glass of homemade wine before while using the meds.

By no means take really cialis price Cialis the fact that recommended as it is not will make your own treatment more efficient.