Terapia zaburzeń psychosomatycznych z wykorzystaniem Terapii Tańcem - część II Terapia Tańcem w aspekcie chorób psychosomatycznych. Terapeutyczny trening wsparcia w chorobie


22-23.11.2008
tytuł: Terapia zaburzeń psychosomatycznych z wykorzystaniem Terapii Tańcem - cz. II
Terapia Tańcem w aspekcie chorób psychosomatycznych.
Terapeutyczny trening wsparcia w chorobie
pedagog: Maria Skommer
Polska
kwalifikacja: ....5 h teoria
12,5 h praktyka
psychologia kliniczna/ psychosomatyka
terapia tańcem
program:
Proponowany warsztat jest II częścią programu, którego celem jest zainteresowanie uczestników możliwościami zastosowania terapii tańcem w radzeniu sobie ze stresem i napięciami.
Cele programu:
zwiększenie świadomości własnego ciała, pokonywanie własnych oporów i ograniczeń w tańcu i ruchu, zdobywanie umiejętności ekspresji własnych emocji, poznawanie repertuaru własnego ruchu i wzbogacanie go poprzez improwizację, redukcja napięć, zwiększenie własnej skuteczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.

I
Treści programowe wykładu:
Psychoterapia i Terapia Tańcem jako metody terapii niewerbalnych mają swe korzenie w wielu nurtach psychologii. Prekursorem wykorzystania podejścia i technik służących docieraniu do podświadomości był Zygmund Freud, który w swoich pracach wiele miejsca poświęcił rozpoznawaniu związków ciała i umysłu. Kolejną ważną postacią był Carl Gustaw Jung, którego teoria pozwoliła na wykorzystanie tzw. aktywnej wyobraźni, zarówno jako narzędzia diagnostycznego jak i terapeutycznego. Jung stosował ruch jako bezpośrednią ekspresję lub instrument do ekspresji snów, a to stało się inspiracją dla Mary Whitehouse, jednej z prekursorek Terapii Tańcem. Współcześnie inspiracją dla Terapeutów i Psychoterapeutów Tańcem są też prace Harry'ego Stack Sullivana i Alfreda Adlera oraz przedstawicieli psychologii humanistycznej: Carla Rogersa i Abrahama Maslowa.

II
Treści programowe warsztatu:
1. Poznawanie przestrzeni własnej i partnera w tańcu.
2. Ciężar ciała i ugruntowanie jako podstawa integracji ciała i umysłu.
3. Praca z oddechem w tańcu.
4. Praca z kręgosłupem i miednicą.
5. Impuls i przepływ. Upłynnianie ruchu. Uwalnianie blokad mięśniowych i
....stawowych.
6. Praca z jakościami ruchu - ciężar, płynność, siła.
7. Rozwijanie własnego ruchu poprzez improwizację.
8. Praca z granicami i ich wpływ na relacje z partnerami.

Call your doctor buy clomiphene without delay if you build any visual unwanted effects and be careful when doing hazardous functions, especially in conditions of adaptable lights.

Pay attention to the order levitra online cost.

Levitra is actually a drug taken to achieve constant long erection at the time of sexual intercourse you can be proud of order levitra online struggling with erectile dysfunction.