Świadomość Ciała. Joga Emocjonalna


04-06.07.2008
tytuł:
Świadomość Ciała. Joga Emocjonalna
pedagog: Pola Anton
Wielka Brytania
kwalifikacja: 12 h
świadomość ciała
program:
Zasadą Jogi Emocjonalnej jest dążenie do osiągnięcia poziomu pełni. Poprzez zaangażowanie aspektów fizycznych, umysłowych, emocjonalnych i duchowych człowieka, prowadzi do samowiedzy, pomaga zrozumieć własne emocje i stanowi motywacje do rozwoju osobistego.

Joga Emocjonalna uczy:
- przyjmowania odpowiedzialności, za to kim się jest i co się odczuwa,
- postrzegania doświadczeń emocjonalnych jako uczuć i nastrojów, a nie „sposobu,
..w jaki urządzony jest świat”,
- uświadomienia sobie, że choć nie jesteś odpowiedzialny za ogarniające cię emocje,
..to ponosisz odpowiedzialność za trwanie w nich,
- otwarcia się na możliwość uzdrowienia dręczących lub trudnych emocji,
..zmiany poglądów i przekonań,
- jak traktować swoje ciało i posługiwać się nim w celu zmiany swojego stanu
..emocjonalnego, zrozumienia, w jaki sposób emocje mogą pomóc w doskonaleniu
..charakteru, zdolności podejmowania decyzji, wrażliwości i mądrości,
- rozwoju duchowego i dostrojenia się do świata.
(opr. „Joga Emocjonalna” Bija Bennett)