Terapia Tańcem i Ruchem z dziećmi i młodzieżą. Rozwój, a kreatywność


02-03.07.2008
tytuł:
Terapia Tańcem i Ruchem z dziećmi i młodzieżą. Rozwój, a kreatywność
pedagog: Penelope Best
Wielka Brytania
kwalifikacja:  5 h
11 h
psychologia rozwojowa
terapia tańcem
program: 1. Zapoznanie się z koncepcjami rozwoju psychoruchowego i ich zastosowaniem w DMT
....dzieci i młodzieży.
2. Wprowadzenie kluczowych koncepcji stosowanych w DMT w odniesieniu do dzieci.
3. Zadania indywidualne i grupowe posłużą nauce zastosowania aspektów kreatywności,
....zabawy i interakcji ruchowych, angażujących sferę fizyczną, poznawczą, emocjonalną
....i społeczną dziecka, dostosowaną do jego rozwoju oraz celu terapii.

direct payday loan lenders payday loan consolidation same day payday loans