Znaczenie kręgu i jego zastosowanie w Terapii Tańcem i Ruchem


01-03.07.2008
tytuł:
Znaczenie kręgu i jego zastosowanie w Terapii Tańcem i Ruchem
pedagog: Zuzanna Pędzich
Polska
kwalifikacja: 10 h
..6 h
psychologia pracy z grupą terapeutyczną
terapia tańcem
program: W trakcie warsztatu uczestnicy poznają sposoby stosowania kręgu przez pionierów Terapii Tańcem i Ruchem oraz teoretyczne rozumienie roli kręgu w terapii. Zadania ruchowe będą służyły pogłębieniu rozumienia możliwości, jakie stwarza struktura kręgu w różnych nurtach Terapii Tańcem i Ruchem oraz różnic między stosowaniem kręgu, a stosowaniem innych struktur w odniesieniu do poszczególnych grup pacjentów.