Ruch - Improwizacja - Świadomość Ciała. Eksperyment: Taniec


30.06-01.07.2008

tytuł:
Ruch - Improwizacja - Świadomość Ciała. Eksperyment: Taniec
pedagog: Beata Marecka-Zehetbauer
Austria
kwalifikacja: 10 h
. 8 h
improwizacja w tańcu
świadomość ciała
program: Program warsztatu:
- odkrywanie i poszerzanie osobistych przestrzeni ruchu
- eksperymentowanie z podstawowymi parametrami ruchu (czas-przestrzeń-energia)
..i ich świadome wykorzystanie w improwizacji
- kreowanie i kształtowanie ruchu
- interpretacja odmiennych stylów muzyki w tańcu
- improwizacja ruchu (metaforyczne obrazy, obrazy natury oraz rekwizyt jako inspiracja
..ruchu) - solo i w kontakcie z partnerem lub grupą
- fazowy model przemian według pięciu pór roku w improwizacji i autorefleksji
- praca z ruchem, oddechem i napięciami ciała w oparciu o metodę Continuum
..Movement (metoda pracy z ciałem rozwinięta przez E.Conrad, która osadza się na
..organiczności ruchu - m.in. przepływie, pulsowaniu, oddechu)
- trening ciała
- praca z rytmem

Cele warsztatu:
- pogłębienie świadomości ciała
- rozwinięcie osobistego potencjału w zakresie kreatywności, fantazji i zdolności ..ekspresji na płaszczyźnie ruchu
- wzmocnienie odwagi i samodzielności w inicjowaniu procesu kształtowania ruchu
- zawierzenie własnym zdolnościom improwizacji
- oswojenie się z różnorodnymi jakościami ruchu, także dotychczas unikanymi
- rozwinięcie własnego spektrum ruchu

Original viagra where can i buy viagra is the patient of its private popularity as quite a few men started with it recreationally.

It will cause itchiness, soreness, and oiliness. buy generic propecia

You will need to stop explanation for propecia 1mg the hair on your head loss to discover optimal effects from growth amphetamine treatments such as Rogaine Froth.