Terapia Tańcem w konwencji DCP®. Emocja - Ekspresja - Kreacja


28-29.06.2008
tytuł:
Terapia Tańcem w konwencji DCP®. Emocja - Ekspresja - Kreacja
pedagog: Liliana Owoc Pierzchała
Polska
kwalifikacja:   7 h
15 h
psychologia pracy z grupą terapeutyczną
terapia tańcem
program: Metoda:
DCP® Dynamic Creation in Process (Dynamiczna Kreacja Zbiorowa w Procesie)

Forma:
Terapeutyczny Trening Integrujący - TTI

Struktura:
I dzień
- część praktyczna - Trening terapeutyczno-edukacyjno-twórczy
- część teoretyczna - Seminarium
II dzień
- część praktyczna - Trening terapeutyczno-twórczy
- część teoretyczna - Seminarium (1. projekt + video spektaklu 2. dyskusja)

Treść:
Emocje - MUSZĘ - zaakceptuj
Ekspresja - MOGĘ - doświadczaj
Kreacja - CHCĘ - transformuj

Motto:
Możesz zmienić swój sposób postrzegania świata tak, by życie nie jawiło ci się jako coś zewnętrznego, z czym MUSISZ się zmagać i co MUSISZ kontrolować. Życie może stać się twoim lustrem, a ty MOŻESZ swe odbicie albo zaakceptować, albo odrzucić – akceptując bądź odrzucając swoje prawdziwe 'JA'. Proces tworzenia zaczyna się od postrzegania i akceptacji. Kiedy postrzegasz i akceptujesz, uczysz się, że akceptacja siebie i swoich uczuć – takich, jakie są – jest wstępem do KOCHANIA SIEBIE, a kochanie siebie jest największą ze wszystkich sztuk.

Tożsamość to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowania się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi. W psychologii, od czasów pojawienia się teorii E.H. Eriksona, pojęcie tożsamości występuje w kontekście dwu najważniejszych dla człowieka relacji: stosunku do siebie samego i stosunku do innych ludzi, a więc zarazem do kultury i tradycji. Wskazuje ono na szczególny typ związku, jaki łączy podmiot z nim samym - z jednej strony, z jego własną psychofizyczną i moralną kondycją (self identity), z drugiej zaś - na związek z innymi. Związek ten opiera się na mniej lub bardziej świadomych postawach wobec wyróżnionych wartości, których nosicielem jest zarówno sam podmiot, jak i inni ludzie, kultura. Problematyka tożsamości rozważana z perspektywy specyficznie psychologicznej - komplikuje się dodatkowo przez obecność problemu podmiotu oraz przez sposób doświadczenia tożsamości, określany jako poczucie. Wobec pojęcia tożsamości wyróżniamy terminy: 1. tożsamość społeczna - uświadomienie sobie wspólnych właściwości z grupą, w której jednostka żyje, poczucie przynależności do grupy i dostrzeżenie odrębności grupy; 2. tożsamość osobista - dostrzeżenie tego, co różni jednostkę od innych, powstawanie sądów na temat własnej osoby.
opr.: Słownik psychologiczny