Terapia zaburzeń psychosomatycznych z wykorzystaniem Terapii Tańcem - część I Terapia Tańcem w radzeniu sobie ze stresem. Emocje i ciało


26-27.06.2008
tytuł:
Terapia zaburzeń psychosomatycznych z wykorzystaniem Terapii Tańcem - cz. I Terapia Tańcem w radzeniu sobie ze stresem. Emocje i ciało
pedagog: Maria Skommer
Polska
kwalifikacja: 7 h teoria
8 h praktyka
psychologia kliniczna/ psychosomatyka
terapia tańcem
program
Proponowany warsztat jest I częścią programu, którego celem jest zainteresowanie uczestników możliwościami zastosowania terapii tańcem w radzeniu sobie ze stresem i napięciami.
Cele programu:
zwiększenie świadomości własnego ciała, pokonywanie własnych oporów i ograniczeń w tańcu i ruchu, zdobywanie umiejętności ekspresji własnych emocji, poznawanie repertuaru własnego ruchu i wzbogacanie go poprzez improwizację, redukcja napięć, zwiększenie własnej skuteczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.


I.
Treści programowe wykładu:
1.    Emocje, a funkcjonowanie człowieka.
1.1. Charakterystyka procesu emocjonalnego.
1.2. Wpływ emocji na zachowanie.
1.3. Emocje w sytuacji stresu.
2.    Psychosomatyczne podejście do pacjenta.
2.1. Zależności psychosomatyczne i somatopsychiczne.
2.2. Problemy zastosowania zasad postępowania psychosomatycznego w medycynie.

II.
Treści programowe warsztatu:
1. Ciężar ciała i ugruntowanie jako podstawa integracji ciała i umysłu.
2. Praca z oddechem w tańcu.
3. Praca z kręgosłupem i miednicą. Uwalnianie napięć lokalizujących się w obrębie
....kręgosłupa przy wykorzystaniu wizualizacji.
4. Impuls i przepływ. Upłynnianie ruchu. Uwalnianie blokad mięśniowych i stawowych.
5. Budowanie siły i mocy w ciele.

Teorie zaburzeń psychosomatycznych tworzone były na podstawie licznych obserwacji klinicznych. Rzadko jednak udaje się znaleźć ścisły związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaobserwowanymi czynnikami chorobotwórczymi, a objawami choroby. Ta interdyscyplinarna dziedzina wymaga zastosowania polietiologicznych modeli wyjaśniania zaburzeń zdrowia. Złożoność wyjaśniania mechanizmów chorobowych implikuje również różnorodność w wyborze metod leczenia, które cechować winno pluralistyczne podejście. Przykładem metody służącej analizie przyczyn i leczeniu zaburzeń psychosomatycznych jest Choreoterapia (Terapia i Psychoterapia Tańcem), wykorzystanie której opiera się głównie na pracy zorientowanej na proces. Dzięki pracy na poziomie nerwowo-mięśniowym oraz za sprawą 'kanałów emocjonalnej ekspresji' zachodzą przemiany we wszystkich obszarach funkcjonowania jednostki sprzyjające zniesieniu ograniczeń będących przeszkodą w codziennym życiu. Trudno nie zauważyć podobieństw w wyjaśnianiu zaburzeń zdrowia, jakie prezentowali badacze orientacji psychosomatycznej z tym, co proponują nam terapeuci tańcem. Obserwacje te skłoniły mnie do zainteresowania się możliwością wykorzystania Terapii i Psychoterapii Tańcem w praktyce klinicznej, ponieważ od wielu lat zajmuję się leczeniem zaburzeń o charakterze psychosomatycznym. Zastosowanie TT i PT w leczeniu pacjentów psychosomatycznych wydaje się być szczególnie uzasadnione, ponieważ w tej grupie osób obserwuje się wyraźny związek emocji ze zdrowiem fizycznym. Dynamiczny rozwój współczesnej cywilizacji wymaga od człowieka szybkiego przystosowania się do nowych sytuacji, dużej sprawności intelektualnej, a także odporności psychicznej. Stosunkowo krótki okres bardzo intensywnych przemian w świecie sprawił, że człowiek przestaje za nimi nadążać, przede wszystkim biologicznie. Można powiedzieć, że znalazł się w bardzo trudnej sytuacji – w stanie genetycznego opóźnienia ewolucyjnego wobec powstających zmian. To 'opóźnienie' odnosi się głównie do naszego emocjonalnego funkcjonowania. Emocje pełnią w życiu wiele istotnych funkcji, ale współczesny człowiek jakby zapomniał, że oprócz tego, iż służą one wyrażaniu uczuć i potrzeb, to również dzięki ekspresji emocjonalnej pozbywa się nadmiaru napięć. Nagromadzenie napięć i niezdolność do ich odblokowywania (tłumienie) to destrukcyjny mechanizm obejmujący wszystkie sfery naszego funkcjonowania.
W swoim autorskim programie 'Terapia zaburzeń psychosomatycznych z wykorzystaniem Terapii Tańcem', wiele miejsca poświęcam pracy z napięciami. Program ten adresuję do osób, których emocjonalne problemy manifestują się pod postacią zaburzeń bądź chorób psychosomatycznych, w szczególności takich jak: zaburzenia odżywiania, zaburzenia w obrębie układu oddechowego (napady duszności, zawroty głowy, niespokojny oddech) czy trawienno-wydalniczego (zaparcia, zespół jelita drażliwego, biegunki, zespół neurogennego pęcherza), będących konsekwencją nieumiejętnego radzenia sobie ze stresem.