Improwizacja Tańca i Symbolika Ciała. Siła - Witalność - Przepływ


24-25.03.2007

tytuł:
Improwizacja Tańca i Symbolika Ciała. Siła - Witalność - Przepływ
pedagog: Beata Marecka-Zehetbauer Austria
kwalifikacja: 16 h
improwizacja tańca
symbolika ciała
Warsztaty skierowane są do pedagogów i terapeutów, wykorzystujących w pracy taniec oraz do osób zainteresowanych osobistym rozwojem poprzez taniec i pracę z ciałem.
program
Ruch jako odzwierciedlenie własnego samopoczucia, taniec jako osobista kreacja, źródło sił witalnych i wiedzy o sobie…
Taniec, improwizacja ruchowa i praca z symboliką ciała umożliwiają i wspomagają proces wzmacniania i uświadamiania bezpośredniej i głębokiej łączności z własnym ciałem, ułatwiają 'zadomowienie się' w nim, zaprzyjaźnienie lub pogłębienie tej więzi, wspierają spontaniczność i autentyczną ekspresję, co prowadzi do stanu głębszej harmonii psychicznej i ulepszonych (bardziej otwartych) relacji z innymi.
Doświadczanie i poszerzanie osobistego spektrum ruchu (ewentualnie wypełnianie luk we własnym potencjale ruchowym) będzie istotnym aspektem warsztatu. Bazą do eksperymentowania i improwizacji tanecznej będzie istniejący, często jednak nie w pełni świadomy i wykorzystany, indywidualny potencjał ruchu każdego z uczestników. Jego doświadczanie i świadome przeżycie wyzwala energię, wzmacnia siły witalne i radość życia. Prowadzi do większej swobody i niezależności w wyrażaniu siebie i własnych emocji w życiu codziennym.

W warsztacie, m.in.:
- elementy teorii ruchu Rudolfa Labana w praktyce (m.in. zasady organizacji ciała, skale
..ruchu, kinesfera)
- doświadczanie różnych jakości ruchu stymulujących energię i witalność
- odkrywanie indywidualnych preferencji ruchowych
- ćwiczenia wzmacniające świadomość ciała
- praca z napięciami ciała
- improwizacja taneczna (obrazy natury jako inspiracja w tańcu, modulowanie ruchu).