Kurs Instruktorski - Eksperymentalny Teatr Tańca - EXTATHE


29.06-01.07.2007
tytuł:
Kurs Instruktorski 'Eksperymentalny Teatr Tańca' - EXTATHE
pedagog: Detlef Kappert
Beata Marecka-Zehetbauer
Austria
kwalifikacja: 28 h
choreografia
improwizacja tańca
symbolika ciała
program:

Program EXTATHE opiera się na następujących założeniach:
- naturalną potrzebą człowieka jest dążenie do wyrażania i pokazywania siebie,
- z reguły każdy z nas posiada takie predyspozycje,
- istnieją sposoby oraz techniki szukania tematów i środków ekspresji oraz metody ..pracy nad nimi, na których opiera się tworzenie teatru tańca,
- to, co najbardziej ekscytuje i porusza zarówno "tancerzy", jak i widzów w tworzeniu ..sztuki tanecznej, to improwizacja, czyli teatr chwili z jego ryzykiem niepowodzenia
..i pomyłki, z istotnym komponentem, którym jest feeling, timing i uważność wobec
..siebie i innych,
- zdolność improwizacji może być doskonalona poprzez trening,
- wiedza o improwizacji i symbolice ciała oraz efektywna rozgrzewka mogą nadać
..kierunek szukania  tematu dla tanecznego performance, jak również wyznaczyć
..metody rozwinięcia techniki dalszej pracy nad tematem,
- ogólna rozgrzewka, taneczne przygotowanie, koordynacja, siła, sprężystość
..(rozciągliwość) ciała (trenowana na podłodze i w pozycji stojącej) może być
..ćwiczona ze wzrastającym stopniem trudności w różnych cyklach,
- jak można znaleźć swój temat i przełożyć go na język tańca? - inspiracje można ..czerpać w przykładach z codzienności, w sferze uczuć, wykorzystując
..abstrakcyjne kryteria tanecznej kompozycji lub na początku pewien niezmienny
..scenariusz,
- w jaki sposób można swojemu tematowi nadać formę? W jaki sposób nastroje,
..pomysły można wyrazić w słowach, tak by innni mogli mnie zrozumieć? Szukając,
..kierować się intuicją, emocjami czy też rodzajem ruchu? W pracy być
..dominującym czy może przyjmować pozycję oczekującą? - te kwestie znajdują
..praktyczne rozwiązanie w opracowaniu techniki tworzenia choreografii na bazie
..improwizacji,
- jak mogę zaprezentować sztukę na scenie? Jakie taneczne przedstawienie uznaję
..za udane? Przedkładam w pracy spontaniczność, improwizację, chcę dłużej
..pracować nad przedstawieniem i głębiej w nie wniknąć, czy też wolę tworzyć sztuki
..ad hoc?
- sugestie i nowe impulsy, specjalne ćwiczenia, Feedback uczynią dla wielu obce ..uczucie "pokazywania się" bardziej bliskim i przyjaznym.


Metoda prowadzenia zajęć:
Realizacja bloku EXTATHE jest zorientowana na proces, zależy od osobowości uczestników i dynamiki grupy. Oczywiście nie jest możliwa długotrwała praca nad jednym przedstawieniem. Zamierzeniem programu jest wskazanie dróg szukania tematów, wypróbowanie metod pracy nad nimi i zaznajomienie się ze sposobami tworzenia spektaklu ruchowego.

Wykorzystanie środków choreograficznych w tworzeniu sztuki performance:
Trening ruchowy i trening pracy z emocjami, poznanie ogólnej techniki choreografii w jej teoretycznym i praktycznym wymiarze, wykorzystanie ogólnych technik choreografii (abstrakcyjne kryteria kompozycji).

Poznanie dróg tworzenia ruchu w oparciu o przykłady wykorzystania emocji, głosu, fantazji i przestrzeni:
Wyobraźnia / osobiste wizje, tworzenie ruchu na ich podstawie z wykorzystaniem np. formy, scenario emocji i performance, werbalizowanie emocjonalnych stanów, wybór indywidualnego tematu (np. przestrzeń / konflikt), praca z partnerem z wykorzystaniem głosu, trening  „świadomej obecności”, performance „Głos”.

Choreografia, codzienność i performance:
Opanowanie specjalnego układu ruchowego, powtórzenie aspektów dynamiki – ruch stopniowy i nagły, grupowy performance z wykorzystaniem układu ruchowego, wizualizacja i scena, performance z wykorzystaniem improwizacji tanecznej, dźwięków i zdań; performance „Wizja”, performance „Taniec, język i gesty z .codzienności”.

Elementy wzniosłości, groteski i piękna w sztuce performance:
Indywidualne tworzenie ruchu w oparciu o elementy groteski, piękna i wzniosłości, wykorzystanie ogólnych technik choreografii i innych poznanych dotychczas technik w tworzeniu kolażu „Wzniosłość, groteska i piękno”, skomponowanie z powstałych podczas kursu fragmentów performance asocjacyjnego kolażu.