Improwizacja Tańca i Symbolika Ciała. Kurs kwalifikujący


25-27.06.2007
tytuł:
Improwizacja Tańca i Symbolika Ciała. Kurs kwalifikujący
pedagog: Detlef Kappert
Beata Marecka-Zehetbauer
Austria
kwalifikacja: 10 h
13 h
symbolika ciała
improwizacja tańca
program:

Kurs jest warsztatem kwalifikującym do udziału w programie kształcenia zawodowego instruktora Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała, wykorzystującego profesjonalne techniki tańca i metody pracy z ciałem oraz dającego szansę wszechstronnego wykorzystania nabytej wiedzy, umiejętności i metodyki w praktyce zawodowej pedagogów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów i tancerzy.

Warsztat odbędzie się w dwóch częściach:
1) IMPROWIZACJA RUCHU (TIA):
Przestrzeń / forma,
Ruch płynny / Impuls
2) SYMBOLIKA CIAŁA (KÖSYBE):
Dawanie i branie,
Ugruntowanie, 'ukorzenienie' / niezależność, 'Lot'


Program ITiSC został opracowany w latach 1976-1984 przez Detlefa Kapperta - psychologa, psychoterapeutę i tancerza. Wielokrotnie był sprawdzany, opisywany i wykorzystywany w Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii i Polsce. Realizowany jest w różnych wariantach przez wyższe uczelnie, instytuty kultury i różnorodne grupy zawodowe.
Propozycja dr Kapperta reprezentuje jedną z wiodących współczesnych idei, zakładającą zespolenie treningu tanecznego (sprawność fizyczna) z treningiem odczuwania (odprężenie/zdolności percepcyjne), integrację ciała ze sferą psychiczną (samoświadomość i doświadczanie siebie), rozszerzanie form osobistej ekspresji (pewność, spontaniczność, samoakceptacja, dowartościowanie, więź, harmonia) z wszelkimi formami kreacji. Wszystkie wymienione wartości wywodzą się i są zbudowane na następujących źródłach:
- psychologia humanistyczna,
- taniec modern, new dance, taniec jazzowy, klasyczny i taniec etniczny,
- pedagogika oddechu,
- eutonia (metoda pracy z napięciami ciała wg Gerdy Aleksander),
- joga, trening autogenny, medytacja,
- choreoterapia,
- pantomima, teatr ruchu, praca z głosem w połączeniu z ruchem, taniec ekspresyjny,
  trening teatru tańca,
- techniki improwizacji, metody tworzenia sztuki performance, kompozycja tańca i sztuk
  tanecznych.

 

Prevent meteen met het gebruik vehicle vardenafil als united een verlies van het gezichtsvermogen inside een lorrie beide ogen waarneemt. generic levitra