Alan Caig Wilson

 
Wielka Brytania
Alan Caig Wilson
a.c.wilson
Psycholog (St Andrews University, Scotland), aktor i reżyser (Actor and Physical Theatre Specialist-Royal Welsh Academy of Music and Drama; Ecole Jacques Lecoq,Paris; London University), certyfikowany nauczyciel Metody Feldenkraisa, IFF (Thomas Kirschner Seminäre, dr Mark Reese, Berlin 1999-2001).
Jako aktor i pedagog pracuje w Wielkiej Brytanii (Trinity College of Music, London); od 2005 reżyseruje przedstawienia teatralne i operowe w Wielkiej Brytanii,Austrii, Finlandii, Grecji, Japonii i USA; jako nauczyciel i trener Metody Feldenkraisa prowadzi treningi i wykłady w Wielkiej Brytanii (London Contemporary Dance School–The Place, od 2001), Finlandii, Austrii i Polsce oraz prywatną praktykę
na terenie Anglii i Szkocji. Od 2007 pedagog Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT.
Zainteresowania badawcze: prowadzi badania w zakresie form Edukacji Somatycznej.