Justyna Torłop

 
Polska Justyna Torłop
j.torlop
Psychoterapeutka tańcem i ruchem, instruktor improwizacji i tańców w kręgu. Absolwentka podyplomowego szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, w którym obecnie jest asystentem. Prowadzi terapię grupową i indywidualną z dorosłymi i dziećmi, a także warsztaty rozwoju osobistego. Terapeuta w poznańskim Zielonym Centrum - ośrodku pomocy osobom chorującym psychicznie. Pracuje z osobami, które doznały przemocy, z osobami współuzależnionymi, DDA, seniorami oraz dziećmi z trudnościami rozwojowymi. Posiada doświadczenie kliniczne m.in. w pracy z osobami cierpiącymi na schizofrenię, zaburzenia depresyjne, zaburzenia jedzenia. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Etycznej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.
.Ważniejsze publikacje:
.1. Proces kreatywny w psychoterapii tańcem i ruchem - nośnik zmiany i integracji,
.....w: Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, red. M. Siemież, T. Siemież, Wyd. Naukowe
.....Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008;
.2. Nauka jazdy: wpływ pracy metodą DMT na ruch grupy osób z zaburzeniami z kręgu schizofrenii,
.....w: Psychoterapia Tańcem i Ruchem: Teoria i Praktyka, red. Z. Pędzich, Wyd. Arteer, Warszawa 2009;
.3. Zastosowanie terapii tańcem i ruchem w pracy z dziećmi w wieku szkolnym,
.....w: Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą, Zeszyty Arteterapeutyczne 2009, nr 2, 16.

You should never levitra prices invest in levitra without talking to your medical professional if you have certainly not taken these medications, or assuming you have a good health problem.

Albuterol is commonly employed to cure bronchospasm (wheezing, lack of breath) the result of buy ventolin fridge obstructive airway disease in adults plus children who definitely are not less than 6 yrs . old.

Cialis gives buy cialis canada the very excitement of improvisation into your particular life all of which will revamp your personal passion as the most efficient ED treatment recent.