Małgorzata Stańczyk

 
Polska Małgorzata Stańczyk
m.stanczyk
Dr nauk biologicznych, muzykolog (UAM), muzykoterapeuta (studia podyplomowe, Akademia Muzyczna-Wrocław). Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Lekarskim I (Uniwersytet Medyczny, Poznań), z którym od 2003 współpracuje jako wykładowca. W latach 2007-2008 wykładowca WSNHiD. Jako muzykoterapeuta pracowała w Hospicjum Palium (2003-2007), aktualnie w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu (od 2007) prowadzi muzykoterapię indywidualną i grupową. Od 2007 muzykoterapeuta pacjentek po mastektomii w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Amazonek i pacjentów onkologicznych w Akademii Walki z Rakiem o/Poznań (od 2010). Koodynator d/s szkoleń w opiece paliatywnej ECEPT - Eastern and Central Europe Palliative Care Task Force (od 2005).
Zainteresowania badawcze: etnomuzykologia i etnochoreologia; muzykoterapia
w kompleksowej terapii pacjentów onkologicznych.
.Publikacje referatów prezentowane na konferencjach naukowych:
.1. Music and Quality of Life; XI Międzynarodowy Kongres Muzykoterapii, 2005, Brisbane, Australia
.2. Muzykoterapia jako przedmiot badań; Międzynarodowa Konferencja Muzykoterapii, 2008, Wrocław
.3. Muzykoterapia w rehabilitacji onkologicznej; X Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna, 2009, .....Władysławowo
.4. Muzykoterapia w rehabilitacji onkologicznej; III Ogólnopolska Konferencja Naukowa-Arteterapia
.....w Medycynie i Edukacji, 2009, Łódź
.5. Music Therapy and Cancer Care
; 7 Europejski Kongres Muzykoterapii, 2010, Cadiz, Hiszpania