Piotr Gronek

 
Polska Piotr Gronek
p.gronek
 
Dr hab. nauk przyrodniczych. Absolwent i doktorant Akademii Rolniczej w Poznaniu. Współzałożyciel Instytutu Harmonijnego Rozwoju Tańcem i Ruchem w Głęboczku. Autor AMBER, metody obniżania napięć emocjonalnych u sportowców, tancerzy oraz osób o siedzącym trybie życia. Pracuje jako wykładowca w Instytucie Rehabilitacji AWF - Poznań, jako trener w Akademii Koncentracji - Poznań (Fundacja na rzecz AWF), od 2012 jako prodziekan kierunku Taniec (WSUS, Wydział Artystyczny - Poznań). Prowadzi szkolenia w zakresie 'Movements' Gurdżijewa, psychogimnastyki i koncentracji uwagi w ruchu (studiował 'Movements' u Wima van Dulemena w Berlinie).
Laureat Nagrody im. Jędrzeja Śniadeckiego (1999) oraz Naukowej Nagrody Miasta Poznania (2000).
Zainteresowania badawcze: terapia genowa mięśni, genetyka wysiłku fizycznego, genetyka chorób cywilizacyjnych.
Ważniejsze publikacje:
Autor przeszło 100 prac naukowych z dziedziny genetyki oraz terapii ruchem, bajek i powieści.

.
1. Rozprawa doktorska: Parametry genetyczne wybranych cech użytkowych świń rasy wielkiej białej
....polskiej i polskiej białej zwisłouchej
, AR, Wydział Zootechniczny, Poznań 1994.
2. Rozprawa habilitacyjna: Locus receptora ryanodiny: porównanie międzygatunkowe miejsca
....polimorficznego sprzężonego z występowaniem gorączki złośliwej (malignant hyperthermia)
, AR,
....Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Poznań 1999.