Zuzanna Pędzich

 
Polska Zuzanna Pędzich
z.pedzich
Psychoterapeutka i superwizor DMT, współzałożyciel (2004) i absolwentka Instytutu DMT (W-wa), ukończyła 2-letnie szkolenie z psychoterapii (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego), nauczycielka tańców w kręgu, sekretarz Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem. Pracowała w Klinice Nerwic (1997-2002, Oddział Dzienny Rehabilitacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii, W-wa), z Amazonkami (Centrum Onkologii, W-wa). Obecnie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową z różnymi grupami pacjentów, terapię małżeńską oraz warsztaty tańca twórczego, traktując tą formę ekspresji jako narzędzia osobistego rozwoju.

Ważniejsze publikacje:
1. Terapia tańcem dla kobiet po mastektomii, w: Psychologiczne Problemy Kobiet, wyd. Psychiatria Polska
....2002.
2. Od chorei do tańców w kręgu - terapeutyczne i duchowe wymiary tańca, w: Nowiny Psychologiczne, 2003,
....nr 4.
3. Taniec w rytuale żałobnym i jego zastosowanie w terapii, w: Konteksty, 2004, nr 1-2, 117-122..
4. Redakcja: Psychoterapia tańcem i Ruchem. Teoria i Praktyka w Terapii Grupowej, wyd. Arteer, Warszawa
....2009.

In which case you just have to unwind where can i buy viagra and loose time waiting for your order to be brought to your house!

Nonetheless , for that man for getting an impotence online viagra sexual stimulation is required.

Looking zithromax price toward your treatment method because you observe this can be the solely way to develop control across the indications, you can be content to learn you can gain much more manipulate.