Penelope Ann Best

 
Wielka Brytania
Penelope Ann Best
p.a.best
Psychoterapeuta i superwizor DMT. W latach 1992-2010 wykładowca i kierownik programu DMT (University of Surrey), wykładowca i dziekan wydziału DMT (Roehampton University); koordynator szkolenia w Instytucie DMT, W-wa; Prezes EADMT (2007-2010); członek honorowy ADMT UK; przewodnicząca Komisji Edukacji .i Szkoleń oraz członek Komisji Certyfikującej Brytyjskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem (ADMT UK). Prowadzi szkolenia i superwizję w zakresie DMT w krajach europejskich (Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Słowenia, Chorwacja, Rosja, Polska) oraz w Australii. Specjalizuje się w pracy klinicznej z dziećmi i dorosłymi.
Zainteresowania badawcze: zastosowanie procesu twórczego w superwizji
artepsychoterapeutów.
Ważniejsze publikacje:
1. Embodied Choices and Voices, w: Reinventing Education : a 'thought experiment' by 21 authors,
....Londyn 2005.
.2. Interaction reflections: Moving between modes of expression, w: Supervision Models within
....Dance Movement Therapy
, Londyn 2008.
.3. Swim alongside, block and then seduce: building blocks of relationship, w: Arts in Arts Therapies:
.....A European Perspective
, Devon 2010.
.4. The choreography of relationship: Interactional shaping in supervision. Image in Psychotherapy, 2010.
.5. Creative Tension: Dance therapists shaping Laban's ideas, w: The Dynamic Body in Space:
.....Developing Rudolf Laban's Ideas for the 21st Century
, Londyn 2010.