Marzena Śniarowska-Tlatlik

 
Polska Marzena Śniarowska-Tlatlik

m.sniarowska-tlatlik

Dr psychologii, certyfikowany trener i psychoterapeuta Gestalt (FORGE), certyfikowany terapeuta i superwizor Terapii Tańcem, nauczyciel akademicki-adiunkt UŚ i AWF w Katowicach. Członek, pedagog i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Prowadzi zajęcia seminaryjne z zakresu psychologii egzystencji i psychologii hermeneutycznej oraz obszaru spotkań psychologii i sztuki "Psychologia, Kreatywność, Sztuka", którym towarzyszy warsztat arteterapii. W pracy z klientem korzysta z podstaw bioenergetyki A. Lowena, dokonań W. Reicha i prac G. Roth, oraz wielu sposobów pracy z ciałem, wywodzących się głównie z nurtu gestaltowskiego, jako uczennica Judith R.Bunney i Miriam Roskin Berger, nawiązuje również do idei ruchu autentycznego M. Whitehouse i pracy M.Chace.

Zainteresowania badawcze: przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą rozwoju osobowego pod wpływem tańca, będącą syntezą doświadczeń choreoterapeutycznych i porównawczych badań międzykulturowych.