Ruch Autentyczny. Teoria i praktyka. Podróż w nieświadome - poziom II


05-07.07.2010

tytuł:
Ruch Autentyczny. Teoria i praktyka.Podróż w nieświadome - poziom II
pedagog: Hannah Folberth-Reinprecht Austria
kwalifikacja: 15 h
obserwacja i analiza ruchu
program: Authentic Movement (Ruch Autentyczny) - metoda pozostająca pod wpływem tańca ekspresyjnego i teorii psychologii głębi C.G. Junga, jest terapeutyczną i medytacyjną formą choreoterapii. Metoda została stworzona przez Mary Starks Whitehouse, a następnie pogłębiona przez Janet Adler w USA. Authentic Movement poprzez ruch dotyka wszystkich poziomów wewnętrznej percepcji i wspiera możliwość wyrazu wewnętrznych procesów. W ruchu dziejącym się bez muzyki, z zamkniętymi oczami oraz w obecności tzw. 'świadka' istotniejszy jest proces 'przyzwolenia na zadzianie się ruchu' czy poddanie się ruchowi, aniżeli jego świadome inicjowanie. W ruchu, obserwowanym przez świadka-partnera, wyrażane zostają uczucia, cielesne impulsy, wewnętrzne obrazy poruszającego się. Tą drogą, to, co jest w ruchu, zostaje przeniesione na płaszczyznę świadomości, a następnie w trakcie rozmowy, wprowadzone oraz zintegrowane z wątkami biografii poruszającego się. W powstałym doświadczeniu może pojawić się zarówno ruch codzienny, jak i ruch o symbolicznym wymiarze, dający wejrzenie w indywidualne, kolektywne i duchowe sfery życia. Metoda Authentic Movement skierowana jest do tych wszystkich, którzy pragną pogłębić spojrzenie na związek ciała z psychiką.